ציון קבר בעל ה"חמדת צבי"
ציון קבר בעל ה"חמדת צבי" צילום: אהלי צדיקים

תגלית היסטורית נחשפה בעיירה לוקאטש באוקראינה: קברו של רבי צבי הירש ליברמאן זצ"ל התגלה בשבוע האחרון על ידי הרב ישראל מאיר גבאי, יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים'.

גבאי ביקר במקום לפני מספר שנים וגילה את שטח בית הקברות חרוש ומוזנח. לאחר בירורים מקיפים אצל נציגי העיריה נשלח גבאי אל אחד מזקני לוקאטש שעוד זכר את בית העלמין עומד על תילו עם מאות מצבותיו, והצביע על מבנה אבנים בצידי השדה שהוא הזכר היחיד שנותר לפליטה מבית קברות זה.

בדיקה קצרה העלתה כי למרבה ההפתעה מדובר בלא אחר מאשר מבנה האוהל של רב העיר לוקאטש משך שנים רבות, רבי צבי הירש ליברמאן זצ"ל, שמפורסם בספריו על הש"ס ועל כל מקצועות התורה 'חמדת צבי'.

על שער ספרו 'חמדת צבי' נכתבו עליו תארים מופלגים כמו: "צבי תפארת גאון עולם, גדול ומפורסם היה בדורו ואחריו כמוהו לא קם; שר התורה סיני ועוקר הרים קל כצבי גיבור כארי מלחמה של תורה להקים, צבי לצדיק יסוד עולם המפענח נעלמים, ומאיר לארץ ולדרים, אבי רכב ישראל ופרשים".

ה'חמדת צבי' התפרסם גם בעקבות הבטחתו המופלאה לכל מי שיסייע ביד צאצאיו להדפיס את ספריו, כפי שציווה את בניו בצוואתו קודם פטירתו: "אהוביי בניי, חזקו ואמצו לבבכם לשמור פקודתי להפיץ ענן אורי על פני תבל, כי בדרא בתראה בעקבתא דמשיחא תחזור עטרת התורה ליושנה וכו', ובטוחני בחסדו יתברך שמו שיהיו תלמידי חכמים נהנין לאור חידושיי, כי תהלה לקל מקום הניחו לי מן השמים להתגדר בם, והנה צנא מלא ספרא אשר אניח אחרי למורשה, הם יהיו לכם לעזר הדפסת ספריי – אמר עם הספר, בחנוני נא – אם לא תפתח לכם ארובות השמים, להריק לכם ברכות עד בלי די. ואף כל המסייע, הן בגופו הן במאודו למלאכת שמים הלזו, יהיה איש מצליח, עתיר נכסין, קרנו תרום בכבוד, ויזכו לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות על ישראל שלום".

הרב ישראל מאיר גבאי שכאמור חשף את התגלית ההיסטורית, מיהר לרכוש את המבנה בלוקאטש לקראת שיפוצו מחדש והקמת אוהל ראוי ומכובד לבעל ה"חמדת צבי", שמשך שנים רבות לא נודע מקום קבורתו.