מקווה
מקווה צילום: Uri Lenz/FLASH90

בשורה לתושבי הישוב ניל"י: הוועד המקומי של היישוב יקים ויפעיל מקווה טהרה.

בפסק דין שניתן היום בבג"ץ קבע השופט ניל הנדל כי הוא מבטל צו על תנאי למניעת הקמת המקווה.

בשנת 2017 החליטו קבוצת תושבים להקים מקווה טהרה ביישוב. הקמת המקווה שנעשתה בשטח פרטי של אחד העותרים לוותה בהתנגדות של הוועד המקומי שפנה בבקשה למועצה אזורית מטה בנימין לעצור את הבניה ולהרוס את המבנה.

במועצה האזורית ביקשו להכשיר את הבניה ולהעניק היתר בניה להקמת מקווה טהרה. לנוכח ההתנגדות העזה של הוועד המקומי פנו קבוצת התושבים לבית המשפט העליון בבקשה לקבלת סעד שיאפשר להם להקים את המקווה. בקשתם נסמכה על תקדים בו הורה בית המשפט על הקמת מקווה ביישוב כפר ורדים.

התושבים עתרו כנגד הוועד המקומי של היישוב ניל"י, ראש המועצה האזורית מטה בנימין אבי רואה, ראש המועצה הדתית נתן נתנזון, ומנכ"ל המשרד לשירותי דת עו"ד עודד פלוס בבקשה שיפעלו להקים ולממן את הקמת המקווה.

בתום הליך גישור שלא צלח ולאחר שהמשרד לשירותי דת הקצה בעבר תקציב להקמת המקווה, והמועצה האזורית פעלה לאישור הקמת המקווה פנו העותרות לקבל סעד מבית המשפט שקבע היום כי המקווה ביישוב ניל"י יוקם חרף התנגדות הוועד המקומי.

במשרד לשירותי דת בירכו על פסק הדין וציינו את הנסיבות המיוחדות שעמדו לפני השופטים בכך שהמשרד הקצה לפני שנים רבות כסף לטובת הקמת מקווה טהרה במקום.