מדוע אסורה העלייה להר הבית?

הרב אב"י סילבצקי ממרכז הרב בשיעור מפורט על פולמוס הר הבית. ניתוח עמדות המתנגדים והמתירים, ושרטוט הגבולות המדויק.

ערוץ 7 , א' באב תשע"ט