סתיו שפיר: מתנחלים אידיאולוגיים עוצרים כל אפשרות לפתרון ערוץ הכנסת