תכנית "בינוי פינוי"
תכנית "בינוי פינוי" הדמיה: משרד אמציה אהרונסון אדריכלים

הוועדה המקומית לתכנון ובניה בירושלים, בראשות מ"מ ראש העיר, אליעזר ראוכברגר, אישרה שתי תכניות בניה בדרך חברון.

התכנית הראשונה, "פינוי בינוי" בדרך חברון, ממוקמת בשכונת תלפיות, בסמיכות לאזור התעשייה תלפיות, ממערב לדרך חברון, בתוואי 'הקו הכחול' של הרכבת הקלה וממזרח לדרך בית לחם.

בשטח חלה תכנית משנת 2013 אשר אישרה "פינוי בינוי" והקמה של 2 מבנים חדשים בני 24 קומות - בסמוך לדרך חברון, 2 מבנים חדשים בני 12 קומות - בסמוך לדרך בית לחם, ושטח ציבורי מרכזי הכולל 276 יח"ד.

התכנית מציעה הגדלת מספר הקומות במבנים הפונים אל דרך חברון ל- 30 קומות, בהתאם למדיניות על ציר הרכבת הקלה, ותוספת של 45 יח"ד לסה"כ של 321 יח"ד ותוספת של שטחי בניה.

מגישי התכנית הם חברת יסודות צור תלפיות בע"מ ועורך התכנית הינו משרד אדריכלים אמציה אהרונסון.

התכנית השניה, "שערי ציון" בדרך חברון, ממוקמת ממערב לדרך חברון, בתוואי הקו הכחול של הרכבת הקלה, וממזרח לדרך בית לחם. שטח התכנית הינו 6.5 דונם והיא מציעה הריסת הבינוי הקיים הכולל בניין תעשייתי והקמה של שני מגדלים בגובה 30 קומות עבור שימושי מגורים, מסחר, תעסוקה, מלונאות ושימושים ציבוריים. בנוסף, כיכר עירונית בין שני המבנים כלפי דרך חברון, אשר תשמר את קשר העין הקיים היום מדרך חברון כלפי מערב.

התכנית כוללת 320 יח"ד, 115 יחידות אכסון מלונאי ושימושים ציבורים - גני ילדים, מעונות יום תחנה לבריאות המשפחה ובית כנסת. שטחי הבניה יכללו כ- 35,000 מ"ר למגורים, כ- 11,000 מ"ר לתיירות מסחר ותעסוקה וכ- 1000 מ"ר לצרכי ציבור.

מגישי התכנית הם חברת 'חסיד' - חברה קבלנית לבנייה בע"מ ועורך התכנית הינו משרד אדריכלים יסקי מור סיון.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון, מסר "ירושלים צומחת ואיתה הצרכים לדיור, מבני ציבור וטיפוח שטחים ציבוריים. תכניות הבניה בדרך חברון הן חלק מהמדיניות העירונית לפתרון לביקוש ולהתפתחות העיר. נמשיך לעשות את המיטב למענכם התושבים".