מבקר המדינה מרחיב את "ועדת ההיתרים"

לאחר שחברי הועדה הקודמים התפטרו מינה המבקר הרכב חדש לוועדה. בראשה יעמדו 2 שופטות בדימוס ויהיו חברים בה בכירים ממגוון תחומים.

ערוץ 7 , י"א באב תשע"ט

מתניהו אנגלמן, לאחר בחירתו
מתניהו אנגלמן, לאחר בחירתו
צילום: ערוץ 7

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן הודיע היום (שני) על הרחבת הרכב הוועדה למתן היתרים ועל מינוי שמונה חברים חדשים לוועדה – תוקף המינוי לשנתיים.

הרכב הוועדה החדש משקף את המדיניות שמוביל המבקר אנגלמן אשר שמה דגש על שילוב מומחים מתחומים שונים, שופטות בדימוס ומנכ"לים בכירים ומוערכים במשק לצד מתן ביטוי לפריפריה החברתית כלכלית, ובכלל זה נציגות למגזר החרדי, ליוצאי אתיופיה ומובילה חברתית מהדרום אשר הינה עורכת פטנטים בעלת שם עולמי.

בראש הוועדה יכהנו במקביל השופטות בדימוס נחמה צימרינג מוניץ ושרה פריש. לצדן חברים בוועדה מנכ"ל משרד האוצר לשעבר שמואל סלבין, מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר עו"ד עדן בר טל (כיום משמש כיו"ר הועדה לחיוב אישי במשרד הפנים) ומנכ"ל אוניברסיטת תל אביב לשעבר מרדכי כהן (כיום משמש כנציג ציבור בבית הדין הארצי לעבודה), אשר ניסיונם העשיר בניהול מערכות ציבוריות יסייע מאוד לעבודת הוועדה.

בנוסף הוועדה כוללת את ד"ר אסתר לוצאטו (מומחית בעלת שם עולמי בתחום עריכת הפטנטים העומדת בראש משרד לוצאטו את לוצאטו עורכי פטנטים ויו"ר עמותת יחדיו מייסודה של קרן רש"י העוסקת בקידום והרחבת שירותים חברתיים בכלל אזור הדרום) וכן נציגות למגזר החרדי – חבר המל"ג ישראל תיק (עמית במכון חרדי למחקרי מדיניות ומנהל פיתוח עסקי וקשרי חוץ) ונציגות ליוצאי אתיופיה הרב ד"ר שלום שרון, ראש הקתדרה לחקר יהדות אתיופיה במרכז האקדמי אונו ומרצה באוניברסיטת בר אילן.

הוועדה למתן היתרים פועלת ליד מבקר המדינה ואינה כפופה בהחלטותיה אלא למרות הדין. פעילויותיה של הוועדה וסמכויותיה מעוגנות בפרק ד' לכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים. במסגרת עבודתה הוועדה רשאית לסרב למתן היתר לאי קיום כלל מהכללים, לתת היתר או לתת היתר מותנה, אם הדבר נראה לה מוצדק בנסיבות המקרה ותקין מבחינה ציבורית. עוד נקבע כי תוקף ההיתר לא יעלה על תקופת כהונת הממשלה.

הכללים מעניקים לוועדה סמכות לבטל היתר או לשנותו בהתאם לנסיבות. פניה לוועדה יכולה להיות משר וממי שמועמד להיות שר. נקבע כי הוועדה תשמע את חוות דעתו של מבקר המדינה לפני מתן החלטתה וכי החלטתה תהיה סופית.

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, הסביר "היום עשינו את הצעד הראשון בדרך ליישום רפורמה המקדמת ביקורת בונה ואיכותית. העצמת הרכב הוועדה למתן היתרים תאפשר שילוב של מומחים מתחומים שונים (משפט, כלכלה וניהול ציבורי) לצד הרחבת מגוון הדעות ופתיחת הוועדה לקבוצות שונות בחברה. הוועדה תפעל ללא משוא פנים והיא אינה כפופה בהחלטותיה אלא למרות הדין. הוועדה היוצאת השלימה קדנציה מלאה בת שנתיים ואני מבקש להודות לחברי הועדה על תרומתם למנהל התקין בישראל".

המבקר אנגלמן הוסיף, "בימים אלו אני עמל ביחד עם הצוות המקצועי במשרד המבקר, וזאת מתוך הערכה מרובה לצוותי הביקורת הפועלים במשרד, לניסיונם ולמקצועיותם, על גיבוש מתווה הרפורמה לביקורת בונה ואיכותית. כמבקר המדינה אני דוגל בביקורת מקיפה, מעמיקה ובונה המתמקדת בליבת העשייה של הגוף המבוקר. אנו נפעל במלוא העוז, ככתבו וכלשונו של החוק, ולפיו על המבקר לפרט בדו"ח הביקורת כל פגיעה בטוהר המידות וכל ליקוי או פגיעה בחוק, אך יחד עם זאת יפרט ליקויים על פגיעה בעקרונות חסכון ויעילות ויציין שיפור או פעולות בולטות לטובה הראויות לדעת המבקר להיכלל בדין וחשבון. עבודת המטה לגיבוש הרפורמה תושלם בהקדם ותוצג לציבור כמקובל".