סיכום הרבעון
בנק לאומי רשם עלייה של 20 מיליון שקל ברווח הנקי

הרווח הנקי ברבעון השני של 2019 הסתכם ב-923 מיליון שקלים, בהשוואה ל-903 מיליון שקלים ברבעון השני אשתקד.

תגיות: בנק לאומי
ערוץ 7 , י"ד באב תשע"ט

רקפת רוסק עמינח
רקפת רוסק עמינח
צילום: רון קדמי

בנק לאומי פרסם אתמול (רביעי) את תוצאות הרבעון השני של 2019, המסכם חצי שנה חיובית של הבנק עם רווח נקי של כ-2 מיליארד ש''ח וגידול במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים.

הרווח הנקי ברבעון השני של 2019 הסתכם ב-923 מיליון שקלים, בהשוואה ל-903 מיליון שקלים ברבעון השני אשתקד, ולסך של 843 מיליון שקלים בנטרול השפעת לאומי קארד אשתקד.

הבנק צפוי לחלק דיבידנד בשיעור 40% מהרווח הנקי של הרבעון השני של 2019, בסך 369 מיליון שקלים. כאשר הדיבידנד המצטבר למחצית הראשונה של 2019 הסתכם בכ-806 מיליון שקלים.

התשואה להון במחצית הראשונה של שנת 2019 עמדה על שיעור של 11.4%, בהשוואה לתשואה של 9.9% בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול השפעת מכירת לאומי קארד, התשואה להון במחצית הראשונה של 2019 עמדה על 10.2%, בהשוואה ל-9.4% במחצית הראשונה אשתקד.

ההוצאות התפעוליות והאחרות במחצית הראשונה של שנת 2019, בנטרול השפעת לאומי קארד, עלו בכ-101 מיליון שקלים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 2.7%. עיקר הגידול מקורו בהפרשה למענק לעובדים על רקע התשואה הגבוהה והסכם השכר הקיבוצי.