בנק הפועלים
בנק הפועליםצילום: פלאש 90

הרווח הנקי של בנק הפועלים ברבעון השני של שנת 2019 הסתכם ב-871 מיליון ש"ח בהשוואה ל-920 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ-5.3%.

כך עולה מהדו"חות הכספיים של בנק הפועלים לרבעון השני של שנת 2019 המתפרסמים הבוקר (חמישי).

עוד עולה מהדו"חות כי ללא רווח ההון נטו בגין ישראכרט בסך 137 מיליון ש"ח והעלויות בגין סגירת הפעילות הפרטית בחו"ל, הסתכם הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2019 ב-800 מיליון ש"ח.

שיעור תשואת הרווח הנקי להון עצמי הגיע ברבעון השני של שנת 2019 ל-9.3% בהשוואה ל-10.5% ברבעון המקביל אשתקד. ללא רווח ההון נטו בגין ישראכרט והעלויות בגין סגירת הפעילות הפרטית בחו"ל, שיעור תשואת הרווח הנקי להון העצמי עמד ברבעון השני של שנת 2019 על 8.5%.

הכנסות המימון מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2019 הסתכמו ב-2,572 מיליון ש"ח בהשוואה ל-2,470 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה בשיעור של 4.1%.

יחס היעילות (הוצאות תפעוליות מסך ההכנסות) עמד ברבעון השני על 57.5% (ללא העלויות בגין סגירת הפעילות הפרטית בחו"ל, עמד יחס היעילות ברבעון על 55.5%) בהשוואה ל-57.6% ברבעון המקביל אשתקד.

מהדו"חות עולה גם צמיחה בתיק האשראי. סך תיק האשראי לדיור בישראל הסתכם ב-85.8 מיליארד ש"ח לעומת 81.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 5.3%. האשראי המסחרי הסתכם ב-38.7 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-37.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 3.2%. סך האשראי לציבור, נטו, הסתכם ב-288.6 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-282.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 2.2%.

יחס ההון ליום 30 ביוני 2019 עמד על 11.97%, יותר מיעדי ההון הנדרשים ע"י בנק ישראל ומיעדי ההון של הדירקטוריון.