עלייה בהוצאה הלאומית לבריאות

24% מההוצאה הלאומית לבריאות מומנו על ידי מס בריאות, ו-40% מומנו מתקציב המדינה. אחוז המימון הציבורי בישראל נמוך מממוצע ה- OECD.

תגיות: למ"ס בריאות
ערוץ 7 , י"ז באב תשע"ט

יעקב ליצמן
יעקב ליצמן
צילום: פלאש 90

ההוצאה הלאומית לבריאות, במחירים קבועים, עלתה בשנת 2018 ב-4.3% לעומת שנת 2017, כך עולה מנתוני הלמ"ס שהתפרסמו בצהריים (ראשון).

ההוצאה לנפש, במחירים קבועים, עלתה ב-2.3%. ההוצאה הלאומית לבריאות, במחירים שוטפים, הסתכמה בשנת 2018 ב-101.2 מיליארד ש"ח, 7.6% מהתמ"ג.

בשנת 2018 תשלומים ישירים של משקי הבית לתרופות ושירותים רפואיים (כגון רופאים, מרפאות, ורופאי שיניים) מימנו 21% מההוצאה הלאומית לבריאות.

13% נוספים היו הוצאות על ביטוחים פרטיים של משקי בית, הוצאות של מלכ"רים פרטיים, של בתי חולים כלליים ששייכים להם ותרומות מגורמים פרטיים שונים. סך כל המימון הפרטי – משקי בית ואחרים הסתכם ב-34% בשנת 2018.

המימון הציבורי (משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ומלכ"ר ציבורי) כולל מימון מתקציב המדינה ומיסים מיועדים. 24% מההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2018 מומנו מגביית מס בריאות ו-40% מומנו מתקציב המדינה. מימון מתקציב המדינה כולל העברות לקופות החולים ולמוסדות אחרים ללא כוונת רווח, אספקת שירותי בריאות באמצעות מוסדות בריאות ממשלתיים ומימון השקעות בבנייה ורכישת ציוד בבתי חולים ממשלתיים.

בשנת 2018 חל גידול של 4.7% בהוצאות על ביטוחי בריאות פרטיים ומשלימים. ההוצאות על ביטוחים משלימים ירדו ב-2.6%, ואילו ההוצאות על ביטוחים פרטיים עלו ב-10.3%. בהקשר זה נציין כי ביטוחי הבריאות הפרטיים כוללים ביטוחי הוצאות רפואיות, מחלות קשות, שיניים, עובדים זרים, ביטוח חו"ל ואחר. כמו כן, בביטוחים אלו נכללים הן ביטוחי פרט והן ביטוח קבוצתי.