בית סוהר. ארכיון
בית סוהר. ארכיוןצילום: פלאש 90

שופטי בית המשפט העליון, ניל הנדל, דוד מינץ ודפנה ברק ארז, דחו היום (ראשון) ברוב דעות עתירה שהגישו מספר אסירים יחד עם האגודה לזכויות האזרח, בדרישה לאפשר ביקורי משפחות אצל אסירים גם בשבתות.

העתירה הוגשה לאחר שבשנת 2014 שינה שירות בתי הסוהר את הנהלים וקבע כי מכאן ואילך לא יתאפשרו ביקורי משפחות אצל אסירים בימי שבת, וזאת בניגוד לנוהל שהיה קיים בנושא בעבר.

שופטי הרוב, מינץ והנדל, סברו כי לנוכח סמכותו של נציב בתי הסוהר, ובהתאם לבדיקות שנערכו בנושא, ההחלטה שהתקבלה היא החלטה חוקית.

"נוכח הפסיקה כי שלילת ביקורי משפחות אינה עולה כדי פגיעה בזכות לחיי משפחה (כל עוד עומדים לרשות האסיר אמצעי תקשורת אחרים), הרי שמקל וחומר, התיקון לפקודת הביקורים מושא העתירה – שאינו שולל מהאסירים את האפשרות לקבל ביקורים או מפחית את תדירותם – אינו פוגע בזכותם לחיי משפחה או בזכותם לקשר עם העולם החיצון", קבע השופט מינץ.

לדבריו, "אין כל פסול ברצונו של המשיב (שב"ס - ש"פ) לאפשר לסוהרים רבים ככל האפשר ליהנות ממנוחה ביום השבת, יום המנוחה הלאומי יחד עם בני משפחותיהם שלהם".

"הנתונים שהציג המשיב במסגרת התגובה המקדמית, מצביעים על כך שתיקון פקודת הביקורים כלל לא הביא לירידה במספר הביקורים, הוסיף השופט.

בדעת המיעוט סברה השופטת דפנה ברק ארז כי היה מקום להוציא צו על תנאי בנושא, "בענייננו לא הובא כל ניסיון אחר לבסס את ההחלטה להפסיק את ביקורי המשפחות בשבת. לא צורף כל מחקר התומך בהחלטה, ולא הייתה כל התייחסות לשינוי נסיבות המלמד על הצורך בעדכון המדיניות בעת הזו".