צניעות ומגדר – אפשר להנגיש את זה?

הרב ישראל וונדי ריכז לספר אחד את ההלכות והעמדות התורניות סביב יחסי גברים ונשים, בעבודה, בתנועות נוער, בלבוש ועוד.

שמעון כהן , י"ט באב תשע"ט

אפשר להנגיש צניעות?
אפשר להנגיש צניעות?
צילום: פלאש 90

אחת הסוגיות המעסיקות ביותר את הדור הנוכחי היא גם אחת הסוגיות המפלגות ביותר את החברה המערבית, סוגיית היחסים והקשרים בין המינים שנוכחת בכל מקום, ממערכת החינוך, המרחב הציבורי ועד הזירה הפוליטית.

בספרו 'שלי שלך' מתייחס הרב ישראל וונדי, עד לא מכבר רב צבאי, למכלול סוגיות הנוגעות ליחסי גברים ונשים בהיבט ההלכתי, ההשקפתי, הפסיכולוגי ועוד. ביומן ערוץ 7 שוחחנו אתו על ההתמודדות המורכבת של הדור הנוכחי עם הסוגיה.

על השאלה איזהו הנושא הקשה ביותר לעיכול עבור הדור הנוכחי בסוגיית היחסים בין המינים, מחלק הרב וונדי בין הקושי בחברה הדתית לזה שבחברה הכללית. לטעמו "בחברה הדתית הנושא המורכב הוא שאלת ההפרדה המגדרית באירועים ותנועות נוער והאיזון הנכון בעבודה משותפת בין גברים לנשים". בעוד בחברה הכללית שאינה דתית נושא הלבוש הוא הקשה לעיכול בשל החשיבות הרבה של החיצוניות והתיוג בדור הנוכחי.

על דרכי ההתמודדות ההסברתית עם הקושי אומר הרב וונדי: "הספר נכתב עבור הציבור הדתי מתוך צורך של בני נוער ששאלו שאלות. הבנתי שצריך להציג תפיסה שלמה כדי להנגיש את הדברים בצורה שיטתית, להבין שמדובר בחלק מתפיסת עולם של קדושה וערכים ולא כניסיון להילחם נגד יצר כזה או אחר".

באשר להסברה מול הציבור הכללי מדגיש הרב וונדי את הסברת הצניעות כסוגיה הנוגעת לכבוד האדם וערכים דומים ומתוך השאלה האם צניעות פוגעת או תורמת לכבוד האדם ניתן לקרב את הדברים לכדי הבנה והפנמה, "השיח על כבוד האדם הוא דרך להגיע לחברה אחרת, כמו שמחקרים פסיכולוגים מוכיחים והדברים מופיעים בספר".

על הטענה לפיה כל אחד יקבע לעצמו את דרכיו לשמור על כבודו, טענה הדוחה את הכללים המוחלטים של ההלכה, מסביר הרב וונדי כי מדובר בטענה האופיינית לדור זה, דור הפוסטמודרניזם המבטל כללים חברתיים ברורים שהיו מוחלטים בעבר לטובת הצבת האני במרכז. "היום ההסברים צריכים להתמקד ברווחים של כל אחד ובערכים של כל אחד ואל המקומות שכל אחד ואחת שואף או שואפת אליו ועד כמה הלבוש מקרב אל השאיפות הללו".

עוד נשאל הרב וונדי אודות פסקי ההלכה הנוגעים לסוגיות של צניעות, האם כל הפוסקים אחידי דעה? האם יש הבדל בין פוסקים ממקומות שונים, מהמזרח או מאשכנז? אולי בשל יחס הסביבה?

לדבריו, כמו בכל סוגיה הלכתית גם בסוגיית הצניעות ניתן לקבוע ש"יש מחלוקת" כבסיס לדיון ההלכתי. "גם בתחום הזה יש מגוון דעות, חלקם נבעו מהבדלים תרבותיים". בהקשר זה הוא מזכיר את דבריו של בעל ה'שרידי אש' על חברה מעורבת, וקביעתו בפסיקה עצמה שדבריו רלוונטיים ונוגעים לתרבות שבה הוא חי, ובתרבות זו צריך להקל בענייני חברה מעורבת.

נושא הצניעות גם עבר שינויים ברבות השנים ודברים נאסרו או הותרו בגלל שינויי דפוסי החיים. הרב וונדי מזכיר את האמור בתלמוד על הגדרות הלבוש צנוע, שם "מוזכר שיש דברים תלויי מקום, כלומר שיש דברים שמשתנים לאורך הדורות".

ומה באשר להגזמה בצניעות? האם אותה ניתן להגדיר כדבר צנוע או שמא היא עצמה מושכת את תשומת הלב? האם 'נשות השאלים' שבחברה החרדית עומדות בגדרי צניעות או שמא להיפך? על כך משיב הרב וונדי ואומר כי חלק מנושא הצניעות הוא תלוי מקום וחברה ולעיתים הדברים תלויים בהנהגות ציבוריות הנקבעות בהתאם לציבור מסוים. משום כך, הוא אומר, יש להכיר את החברה, את הציבור, את הרגשות ואת אורח החיים כדי לקבוע אמות מידה מוחלטות.