ח"כ האוזר ליועמ"ש: פעל נגד הדרת איו"ש ורמת הגולן

חבר הכנסת פנה למנדבליט כדי שיבחן את חוקיות הסכם הסחר עם דרום קוריאה שמחריג את שטחי יהודה ושומרון, רמת הגולן וחלקים מי-ם.

ניצן קידר , י"ט באב תשע"ט

צבי האוזר
צבי האוזר
צילום: ינאי יחיאל

ח"כ צבי האוזר (כחול לבן) פנה ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, וביקש את התייחסותו המשפטית להסכם הסחר שאמור להיחתם בקרוב עם קוריאה הדרומית, ויחריג מתוכו את שטחי יהודה ושומרון, רמת הגולן וחלקים מירושלים.

במכתבו כותב האוזר כי "יש בכוונת ממשלת ישראל לחתום על הסכם, המעניק הטבות ליצואנים בדרום קוריאה וליצואנים בישראל - אלא שההסכם מדיר ומחריג אזרחי ישראל שכתובת עסקיהם באזורים המצויים מזה עשרות שנים בריבונות מלאה של המדינה - בירושלים וברמת הגולן".

לדבריו, "ככל שהדברים נכונים, אבקש התערבותך הדחופה כדי למנוע מממשלת ישראל לנקוט, ערב בחירות, בצעד הנוגד את החקיקה הישראלית, לרבות חקיקת יסוד, ואת 'עקרונות היסוד של שיטה', לרבות סעיף הראשה באמנה בין מדינה לאזרחיה, לייצג נאמנה ובאופן שוויוני את כלל אזרחיה, ללא הבדל, וזאת בעניינים עליהם המדינה מופקדת כמיופת כוחו של כלל הציבור".

האוזר מדגיש כי פנייתו ליועמ"ש אינה עוסקת ב"ההיבטים הפוליטיים והמדיניים של המהלך, השערורייתי גם במישורים אלה".

הוא מציין כי "פנייה זו מבוססת בין היתר על כך שהמאבק בהטלת חרם על ישראל או על מי מאזרחיה, כמו גם המאבק בהדרת ציבורים מהמרחב הציבורי על כל היבטיו, וכן החלת עקרון השוויון, הם נושאי ליבה בשיח הישראלי".

האוזר מותח ביקורת על ההתנהלות בנושא הסכם החסר וכותב כי "לאחרונה הכיר נשיא ארה״ב בריבונות ישראל בגולן ואף הקדיש צו נשיאותי מיוחד לכך; והנה ממשלת ישראל עלולה, למרבה האבסורד, לחתום על הסכם הנוגד במהותו את הצו הנשיאותי שעליו כה עמלה. מציאות זו, המתוארת לעיל, הינה בחזקת 'אבסורד ופארסה חברו להם יחדיו'".

האוזר כותב ליועמ"ש מנדלבליט, "אבקש להפנות תשומת ליבך לכך שחתימה על ההסכם כאמור פסולה משני טעמים מצטברים. פסלות העולה לכדי חובת הימנעות מחתימה על הסכם במתכונתו המוצעת בעת הזו: האחת, לגופה של החלטה להחריג אזורים בריבונות ישראל בהסכם; השנייה, נוגעת להפעלת סמכות הממשלה בעת הזו".

לדבריו, "לחתימה על הסכם זה השלכות צופות פני עתיד בכל הקשור להסכמים דומים עתידיים, ואף למאבק בחרם כולו, כך שוודאי וודאי אין להרשות לממשלת מעבר לקבע את ההסדר המוצע".