הרב מנחם פרל
הרב מנחם פרל צילום: יהודה פרל

כשיהודים שומרי מצוות יוצאים לחופשה, הם בודקים את תוקף תעודת הכשרות במלון, אך חשוב לדעת שזו מורה רק על השגחת המטבח וחדר האוכל. כיום ברבים מבתי המלון יש מערכות טכנולוגיות שפועלות גם בשבת, ובאין מודעות - גם בניגוד להלכה. הטוב ביותר הוא להתארח במלון בעל תעודת כשרות טכנולוגית, המעידה על כך שכל מערכותיו הותאמו לשימוש בשבת. אולם לא תמיד הדבר אפשרי, ולכן יש להכיר את הבעיות ולהתמודד עמן על פי ההלכה.

חשוב לברר את כל המידע מראש בבית המלון. הדבר תורם להעלאת המודעות בקרב מנהלי המלונות לצורך בפיקוח הלכתי-טכנולוגי ועשוי לסייע בקידום פתרונות מערכתיים להתאמת הטכנולוגיות החדישות לשומרי השבת.

יש לא מעט נקודות שצריך לברר:

דלת כניסה חשמלית אוטומטית - במלונות רבים הדלת נפתחת מעצמה כשהחיישנים המותקנים בה מזהים אדם מתקרב. הדבר אסור בשבת, מכיוון שהאדם מסייע בגופו לסגירת מעגל חשמלי ונהנה מכך. לכן יש לוודא מראש האם קיימת דלת כניסה חלופית (מצוי ברוב המלונות). אם אין דלת כזאת (וזו המציאות לעיתים במלונות בחו"ל) יש לחכות שגוי ייכנס לצורך עצמו, ואז להיכנס מיד אחריו.

מצלמות במעגל סגור – מצלמות אבטחה מוצבות בכל בית המלון ויש לכך השלכות הלכתיות. כשאדם עובר מול עדשת המצלמה הוא גורם לעיתים לפעילות חשמלית-אלקטרונית בהפעלת המצלמה וזיכרון האחסון שלה. אף על פי שפעולה זו כשלעצמה אסורה בשבת, מכיוון שהמצולם אינו מודע למעשה ואינו מעוניין בכך – ניתן להקל ולעבור.

מכונות קפה, שתייה קרה ומכונות קרח – בחלק מהמלונות מוצבים מתקני שתייה לשימוש חופשי (כשהשימוש כרוך בתשלום נוספת בעיה של מיקח וממכר בשבת). השימוש במתקנים עלול להיות כרוך בחילול שבת: במכונות שתייה חמה – איסור בישול, במכונות שתייה קרה וקרח – הפעלת מנועי קירור כתוצאה מהזרמת מים פושרים למיכל האגירה. יש בשוק מכונות המאושרות לשימוש בשבת, אך יש לברר האם יש כאלו בבית המלון, ואם לא - יש להימנע מלהשתמש בהן.

מעליות - גם כשקיימת מעלית שבת יש לבדוק שהאישור שלה בתוקף. זאת משום שלעיתים רבות מבצעים טכנאי המעליות תיקונים בפיקוד האלקטרוני של המעלית ומחוסר תשומת לב פוגעים בהתקן השבת. למעשה, גם אם פג תוקף אישור המעלית מותר להשתמש בה בשעת הדחק (בקומה גבוהה מאוד או אצל אדם חלוש). יש להקפיד להיכנס למעלית מיד עם פתיחת הדלתות, בטרם תנסה המעלית לסגור אותן.

מיחם 'גלישבת' – במקומות ציבוריים קשה מאוד להכין מים חמים מראש לכל האורחים ולכל השבת. לכן פותח במכון צומת מיחם גלישה המכוּנה "גלישבת", המאפשר חימום מים אוטומטי לאורך כל השבת, שאינו מושפע מהוצאת מים על ידי המשתמש. מיחם זה מצוי בדרך כלל בכל המלונות בעלי תעודת הכשר, אולם יש לוודא (באמצעות המשגיח) שהוא תקין ומאושר לשימוש בשבת. בבתי מלון אסור להשתמש במיחמים רגילים, מחשש שמא מולאו והורתחו בשבת.

תאורה במסדרון ושטחים ציבוריים - כדי לחסוך באנרגיה, נדלקת התאורה במסדרונות ובחלקים נוספים רק כאשר החיישן מזהה תנועת אדם. במצב כזה אדם בהליכתו לחדרו עלול לגרום להדלקת תאורת המסדרון בשבת. לכן, במלון שאין בו פיקוח הלכתי כולל (פרט לכשרות המזון) יש לעבור במסדרון רק אם בלאו הכי הייתה בו תאורה כלשהי, ואפילו קלושה. במצב כזה אין לו צורך גמור בתאורה הנדלקת, ועל כן אפשר להקל בדבר במקום הצורך ולעבור כדרכו.

משאבות לחץ – כמעט בכל בית מלון מותקנות משאבות להגברת לחץ המים, ובייחוד בקומות הגבוהות. המשמעות המעשית היא שבעת פתיחת ברזי המים, משאבת הלחץ עלולה להיכנס לפעולה כדי להגביר את הלחץ. לכן במלון שאין לו התקן מאושר יש להימנע מלהזמין חדר בארבע הקומות העליונות. במקרה שכבר הזמין חדר בקומה גבוהה ניתן להקל בהורדת המים לאסלה, שהוא צורך גדול והותר משום כבוד הבריות. לשתייה ולרחיצת פנים וידיים ניתן וראוי להכין מראש בקבוקי מים.

כרטיס מגנטי לפתיחת דלת החדר - פתיחת הדלת עם כרטיס מגנטי אסורה בשבת מכיוון שזו פעולה חשמלית, ויש להחליף הכרטיס במפתח רגיל לקראת שבת. כשאין אפשרות כזאת (בעיקר בחו"ל) אסור להשתמש בכרטיס. הפתרונות האפשריים הם עקיפה טכנית של הנעילה החשמלית (למשל, קשירת חוט לידית הדלת מצידה הפנימי והעברתו מתחת לדלת כדי שיהיה ניתן למשוך ולפתוח מבחוץ), או פתיחה על ידי גוי – פעולה זו מותרת מבחינה הלכתית רק אם מתקיימים שני תנאים: האחד - אמירה לגוי ברמז ודרך סיפור, ולא במפורש או בלשון ציווי. והשני - כשאין חלופה אחרת והוא מוכרח להיכנס לחדרו, ניתן להסתמך על דעות האחרונים שהתירו את ההנאה מתוצאת הפעולה מכיוון שאינו נהנה מגופו של מעשה הגוי.

בקרת תאורה ומיזוג אוויר - הדלקת תאורת החדר והמזגן וכיבוים נעשים בדרך כלל באופן אוטומטי על ידי גלאים המזהים את כניסת האדם ויציאתו. פעולה זו, אף שהיא נעשית בלי כוונה ישירה של האדם, מכיוון שהיא מועילה לו והוא מעוניין בתוצאה שלה - אסורה בשבת. כדי להשתמש בחדר בשבת יש לדאוג לנטרול הגלאים לפני שבת. הדרך העדיפה היא באמצעות צוות המלון או באמצעות ניתוק החיישנים בלוח החשמל. אם לא ניתן לנטרלם, יש לכסותם בכיסוי עבה, כגון גרב.

עין אלקטרונית לברזי המים – ברז מים שמופעל באמצעות גלאי שמזהה את הידיים המושטות אל הברז אסור בשימוש בשבת. למעשה ניתן להשתמש בשבת רק בברז מכני. אם לא קיים ברז מכני יש להכין מראש בקבוקי מים לשתייה ולשטיפת הידיים והפנים בשבת.

שימוש במים חמים - אין להשתמש במים חמים מן הברזים שבחדר (מחשש לבישול המים החדשים שנכנסים למערכת החימום), אלא אם כן הותקנה במלון מערכת המותאמת לחימום צנרת המים בשבת (קיימת בארץ במלונות בודדים בלבד).

תאורה נוספת בחדר – יש לנטרל לפני שבת נורות נוספות שנדלקות עם פתיחת הדלת, כגון במקרר או בארונות הבגדים, או להימנע משימוש בדלתות אלה.

הדלקת נרות שבת - מטעמי בטיחות אין להדליק נרות בחדר. מוצע להדליק נרות חשמליים שמופעלים עם סוללה ותאורת חוט להט (שדינה כאש) הכשרים לברכה לכתחילה. אפשר להדליק גם בחדר האוכל, אך הדלקה בלובי המלון כרוכה בחשש ברכה לבטלה.

עירוב חצרות – במלונות בחו"ל שאינם בבעלות יהודית יש צורך לעשות עירוב חצרות, ולשם כך יש צורך בדריסת רגל בכל שטח המלון. אפשר להתנות עם בעל המלון, שדמי שכירות החדר יקנו לו זכות שימוש מסוימת בכל חדרי המלון, ולאחר מכן יש להניח מזון שתי סעודות (כחצי קילוגרם עוגיות או פת) ולזכות אותו לשאר האורחים היהודיים במקום. הנחיה זו מתייחסת לבית מלון שנמצא כולו במבנה אחד. במקרה של מתחם חדרי אירוח שיש ביניהם חצר, יש פרטים רבים התלויים באופן שבו מתוחמת החצר ויש לשאול שאלת רב.

חילולי שבת על ידי נותני השירות - ברוב המלונות בחו"ל, ולצערנו אף בארץ, מתבצע חילול שבת רב בעבודת פקידי הקבלה, צוותי האחזקה והניקיון ועוד. אין ליהנות באופן ישיר מפעולות צוות המלון הכרוכות בחילול שבת, גם כשהדבר נעשה על ידי גויים.

דרוש פתרון מערכתי

תעודת כשרות טכנולוגית תביא לפתרון מערכתי של רוב הבעיות בקלות יחסית. אם הנהלת בית המלון תראה חשיבות בהתאמת מערכות המלון לאורחים שומרי שבת, או אז אפשר יהיה לקדם פתרונות הלכתיים נוחים ויעילים כאחד.

הרב מנחם פרל הוא ראש מכון צומת

***

מאמרים ותגובות למדור ניתן לשלוח לכתובת shlomopy@gmail.com

(המערכת אינה מתחייבת לפרסם את המאמרים שיישלחו)