מבנה השוק הסיטונאי בחברון
מבנה השוק הסיטונאי בחברון צילום: דוד וילדר

חוות דעת שחיבר היועץ המשפטי של מערכת הביטחון, עו"ד איתי אופיר, משרטטת מתווה משפטי המאפשר לראשונה בניה ליהודים במתחם השוק הסיטונאי בחברון, אשר נרכש בידי יהודים לפני למעלה מ-150 שנה, כך פורסם בצהריים (שני) ברשת ב'.

לפני כתשעה חודשים הכריז שר הביטחון דאז, אביגדור ליברמן, על קידום בנייה ליהודים בשוק הסיטונאי בחברון, השייך להקדש העדה הספרדית בעיר, "כוללות ספרדים מגן אבות".

ליברמן אמר אז כי ברשותו חוות דעת משפטית חדשה המאפשרת את המהלך, אותה גיבש היועץ המשפטי למערכת הביטחון עו"ד איתי אופיר ואשר קיבלה את אישור היועמ"ש.

עם זאת, חוות הדעת עצמה מעולם לא פורסמה, ובמערכת הביטחון הסבירו כי מדובר במסמך פנימי שלא חלה חובה לפרסמו.

על פי הפרסום, מ"פרפראזה" שכתב משרד הביטחון על חוות הדעת עולה כי היא משנה את העמדה המשפטית הקודמת שמערכת הביטחון החזיקה בה, ולפיה לא ניתן לבנות במקום ליהודים.

כזכור, לפני 25 שנים בעקבות הטבח במערת המכפלה פונו הפלסטינים שהיו בדיור מוגן מהחנויות והמגורים בשוק, ומאז הוא שומם. בפרפראזה נכתב כי חוות הדעת החדשה לא דנה מחדש בשאלת עצם קיומה של זכות הדיירות המוגנת במתחם השוק, אולם לדברי מחבר חוות הדעת, פרשנות שהייתה עד כה לזכות הזו היא מרחיבה ובלתי מוצדקת.

"חוות הדעת (הישנה) מתייחסת לפרשנות שלפיה המתחם כולו הושכר לעיריית חברון ועל כן זכות הדיירות המוגנת משתרעת על כלל המתחם על המבונה ועל שאינו מבונה, מעומק הקרקע ועד רום שמים. המסקנה היא כי טענה זו מהווה פרשנות מרחיבה ובלתי מוצדקת של זכות הדיירות המוגנת, והפרשנות הסבירה היא שזכות הדיירות המוגנת היא רק במבנים עצמם ובדרכי הגישה להם".

ממסמך הפרפראזה עולה כי על פי חוות הדעת החדשה ניתן לבנות דירות ליהודים מעל החנויות הקיימות, ובשל מצבן של החנויות אפשר גם להרוס אותן ולבנות בניינים חדשים, ובלבד שהקומה הראשונה תישאר בדיירות מוגנת בחזקת עיריית חברון.