אברהם יוסטמן
אברהם יוסטמןצילום: חזקי ברוך

חבר ועדת הבחירות מטעם יהדות התורה, עו"ד אברהם יוסטמן, שיגר מכתב בהול ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט חנן מלצר, בדרישה להסיר את תנאי הסף של שירות צבאי מלא למשימות בקרה בקלפיות במהלך יום הבחירות.

באתר של גיוס העובדים ליום הבחירות נכתב: "דרושים/ות עובדים ליום הבחירות למשימות בקרה. העבודה במשמרת יום או ערב. השכר 1,130-1,300 ש"ח. שירות צבאי מלא חובה".

במכתבו ליו"ר וועדת הבחירות תהה יוסטמן לפשר הצבת תנאי הסף של שירות צבאי וטען כי מדובר באפליה לרעת חרדים, ערבים ושאר מתמודדים על התפקיד שלא עשו שירות צבאי מלא.

"בבחינה מדוקדקת של הגדרת התפקיד כפי שפורסמה, לא ברור איזו מיומנות או יכולת צבאית עשויה להידרש מ'מפקח טוהר הבחירות' לשם מימוש תפקידו", הוא טוען במכתבו. "המדובר בתפקיד של סייר או תצפיתן האמור לשאת על גופו מצלמת גוף, שהסמכתו היחידה והמרכזית היא 'לעשות שימוש במצלמות לצורך תיעוד התרחשויות חריגות במקומות הקלפי' מיומנות שלהבנתי אין לה דבר וחצי דבר עם יכולת השמורה לבוגרי שירות צבאי מלא".

"דרישה זו", כתב, "אינה עולה בקנה אחד עם הוראות החוק בהיות מפלה ומדירה ממילוי תפקיד זה של 'מפקח טוהר הבחירות' ציבורים שלמים במדינת ישראל, אשר להם הסדרים חוקיים נורמטיביים אחרים המעוגנים בחוק אף שאינם כוללים שירות צבאי מלא". עוד טען כי תנאי הסף האמור מנוגד לסעיף בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.

את מכתבו חתם בקריאה לבטל את דרישת הסף ולפתוח את התפקיד לכלל האוכלוסיות בישראל. "על חברת 'צוות 3' ככל והיא פועלת לשם גיוס כוח אדם לצורך התפקיד הנ"ל, להסיר באופן מיידי את תנאי הסף "שירות צבאי מלא", ועוד להורות לה לראיין ולקבל לתפקיד כל אדם על בסיס תבחינים חוקיים בלבד. כן מבוקש כי ככל וכבר החלה החברה בהליך הגיוס, לבטל את הגיוס שבוצע עד כה ולהתחילו מחדש תוך פרסום מודעה מתאימה שלא תמנע מאף אדם הזכאי, להתגייס לתפקיד זה".