Eugen and Jeanie Gluck
Eugen and Jeanie GluckBaruch Gordon and Sharona Eishet-Kohen

השבוע הלך לעולמו מי שהיה לדעתי גדול הנדבנים והמנהיגים היהודיים בארצות הברית, מר יוג'ין גלוק. יוג'ין ורעייתו ג'יני, שהלכה לעולמה לפני שנה, היו ניצולי שואה.

לפני 40 שנה, כשהתחלנו בבניין בית אל, ממש בימים הראשונים של ההקמה, זכיתי להגיע אליו. הוא היה אז צעיר, בסביבות גיל 50, ומיד נקשרה נפשי בנפשו. איש בעל יכולות כספיות אדירות, יכולות מנהיגותיות ונתינה.

יחד עמדנו במערכה לבניין יהודה ושומרון בכלל, ובית אל בפרט, כאשר במרכזו של היישוב בית אל קריית הישיבה על 1,500 תלמידיה, בכל המוסדות. החל מהישיבה הגבוהה העומדת במרכז, האולפנה שהבניין המרכזי בה הוא הקמפוס על שמה של רעייתו ג'יני גלוק, המכינה הקדם-צבאית, הישיבה התיכונית, ערוץ 7 והעיתון בשבע.

יחד עסקנו גם בכל המפעלים האחרים שהייתי קשור אליהם בהיותי עוזרו של שר השיכון אריק שרון בשנים 1992-1990 ואחראי על נושא התיישבות. באותם הימים החלה העלייה הגדולה מרוסיה וזכינו לבנות ביהודה ושומרון, במזרחה של ירושלים וברמת הגולן כ-65,000 יחידות דיור. לצידי עזרו גם זמביש, משה מרחביה ואורי אריאל ויחד עם התמיכה של יוג'ין בנינו הכול. גם אחר כך, כאשר הייתי חבר כנסת במשך ארבע שנים, ידעתי שהוא עומד מאחוריי.

הדינרים הגדולים שיוג'ין גלוק עשה לבית אל ולמוסדותיה כל שנה באמריקה היו לשם דבר. אלפים הגיעו לדינר, ראשי ממשלה ופוליטיקאים מרכזיים בארץ ובארצות הברית כיבדו מדי שנה את הדינר בנוכחותם, וכך הוא הפך עם השנים להיות הדינר הציוני, התורני וההתיישבותי הגדול ביותר בארצות הברית.

40 שנה הלכנו יחד, כמו שנאמר "זכרתי לך חסד נעורייך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה", עם יוג'ין ורעייתו. ממש לאחרונה, כשהוא כבר ממש על ערש דווי, הגעתי לבקר את יוג'ין שאליו הייתי קשור בכל נימי נפשי, חיבקתיו ונישקתיו.

יוג'ין ראה במפעל הגדול של השמירה על ההתיישבות ביהודה ושומרון בידיים יהודיות ותחת מדינת ישראל, במפעל של בית אל וקריית הישיבה שלה, את המשימה המרכזית של החיים שלו. כעת הלך יוג'ין לעולמו, ושם בשמיים מחכה לו כל משפחתו שנספתה בשואה, אשתו וכל חבריו וידידיו שנטלו חלק בחייו עוד לפני שהגיע לאמריקה וגם אחרי כן. כולם מקבלים אותו בשירים ובריקודים: "הגיע צדיק, הגיע צדיק".

לא היה מנהיג כמוהו בארבעים השנה האחרונות, מנהיג חכם שידע לקרוא את המפה העתידית של מדינת ישראל, ובזכות כך יש לו חלק מרכזי וגדול בכך שיהודה ושומרון יישארו לנצח נצחים יחד עם מזרחה של ירושלים בידי העם היהודי. יבואו ימים שיהיו מיליוני יהודים שיגורו ביהודה ושומרון, והם יזכרו לו ולמשפחתו את אשר עשו למען עם ישראל. אנחנו משתתפים בצערם של בנו, בנותיו, נכדיו וניניו ושולחים להם תנחומים. מן השמיים ינוחמו, וכל עם ישראל צריך לבקש רחמים ותנחומים על מותו של צדיק, קברניטה של ספינה.

הכותב הוא יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת ערוץ 7 ויו"ר האיחוד הלאומי לשעבר