מה היה חשוב לראי"ה קוק זצ"ל

ההזדהות עם תחיית הארץ והרעיון הלאומי העניקה לרב קוק וגם לנו את הזכות המוסרית והמעשית לתבוע שמירה על קודשי ישראל בכל מקום.

הרב דרור אריה , ב' באלול תשע"ט

הרב דרור אריה
הרב דרור אריה
צילום: יהודה פרץ

בנו של הרב קוק, הרב צבי יהודה זצ"ל, העיד שדווקא בשל אהבתו האינסופית לכלל ישראל, והקביעה החד משמעית שהחלה גאולה, הוא היה תקיף ולא מתפשר בארבעה נושאים:

1. חילול ה'

מאיר דיזנגוף ראש העיר הראשון של תל אביב הקשיב לדבריו של הרב קוק זצ"ל שאמר לו: "בנינו ישובים, אבל צריך לבנות עיר. אתה תקום ותבנה עיר!" מאיר דיזנגוף לא היה איש הפקר, על ידו סודרה חוקת השבת.

דיזנגוף עצמו הקפיד על שמירת השבת בפרהסיה, ונזף בביאליק לאחר שבמסיבות עונג שבת שארגן ב'אֹהל שם' חיללו את השבת בנגינת קונצרט. דיזנגוף כתב: "התרת הרצועה תהפוך את עירנו כפורט-סעיד, ששם הכל מותר, בלי גבול ובלי חוק".

בשנותיה הראשונות של תל אביב, נשמרה השבת במרחב הציבורי, עד שבעל מסעדה אחד פרץ את החומה ועורך-דין קל דעת הצליח למצוא פרצה בחוק השבת, והרס את הכול. לימים הגיע אותו עורך דין לביתו של הרב קוק, בנו הרב צבי יהודה זצ"ל העיד שהבית "דלק" באש להבת, אי אפשר לתאר את הקפידה הנוראית של הרב קוק על אותו עורך דין, שזמן קצר לאחר מכן נפטר! אין מקיפין בחילול ה'!

דווקא ההזדהות עם תחיית הארץ והרעיון הלאומי, היא שהעניקה לראי"ה קוק זצ"ל, וממילא גם לנו, את הזכות המוסרית והמעשית, לתבוע שמירה על קודשי ישראל בכל מקום, בפרט בערים הגדולות. דווקא מתוך אהבה גדולה לכלל ישראל גם לרחוקים מהתורה עלינו לדרוש את כבוד השבת!

וכפי שכתב הרב קוק: "אלמלא שאנו חשים את רגש האחווה לכל אחינו, גם להרחוקים, ובפרט לאלה אשר נושאים הם, באיזה מובן שהוא, את דגל האומה בידם - לא היה העניין כל כך מרעיש את לבבנו!"

2. כבוד תורה

הראי"ה היה מקפיד על כך מאוד כיוון שפגיעה בתלמידי חכמיםובסמכותם הרבנית חומרתה דומה לחילול ה'.

3. דיבת הארץ

התגובה של הראי"ה כלפי המוציאים דיבה על הארץ הייתה חריפה מאוד מתוך ריתחת אש תורה, גם אם דיברו מתוך "יראת שמים".

4. פירודים בכלל ישראל

קהילות נפרדות או הפרדת דת מן המדינה, הייתה דומה בעיניו למשפט האומר על הילד החי 'גזורו'.

הרב חינך לכלליות ומבט שלם - ארץ בשלמות, עם בשלמות, תורה ומצוות בשלמות.

אנחנו בתנועת 'נעם' מבקשים ללכת לאורו, בדרכי נעם, באמונה גדולה בדור התקומה, אך ללא ויתורים ופשרות על ערכי ישראל בכהוא זה. דווקא בגלל שאנו מאמינים בדור הענק הזה, אנו יודעים אנו שרצונו האמיתי הוא לאוויר הרים של קדושה ושלמות.

זאת הנורמה אליה שואף כל בן ישראל, זוהי הנורמליות הישראלית הטבעית, להיות 'ממלכת כהנים וגוי קדוש'. זוהי תורת הרואה הגדול , הראי"ה קוק זצ"ל, זכותו תגן על כל ישראל.