84 שנים לפטירת הראי"ה קוק זצ"ל

אלפים צפויים לעלות היום ובימים הקרובים לקברו של הראי"ה קוק בהר הזיתים בירושלים, לרגל יום פטירתו, ג' באלול, החל היום.

ערוץ 7 , ג' באלול תשע"ט

אלפי בני אדם יעלו היום (שלישי), ג' באלול, ובמהלך הימים הקרובים, לקברו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, בהר הזיתים בירושלים, לרגל יום אזכרתו.

הראי"ה קוק נולד בשנת תרכ"ה בעיירה גריבה שבליטא, להוריו הרב שלמה זלמן ופערל זלטא, התחנך בין היתר בישיבת וולוז'ין ונסמך לרבנות עוד טרם הגיעו לגיל 20 בידי הרב יחיאל מיכל הלוי אפשטיין, מחבר "ערוך השולחן".

בעודו צעיר לימים נתמנה לרב בעיירה זיימל ולאחר מספר שנים עבר לרבנות העיר בויסק. בשנת תרס"ד עלה ארצה ונתמנה לרבן של יפו ומושבות העליה הראשונה.

עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה היה הרב קוק בנסיעה באירופה לרגל ועידת "אגודת ישראל" ולא יכול היה לשוב ארצה עד לתום המלחמה. בסיום המלחמה נתמנה לרבה של ירושלים ובהמשך, מעמדה זו, כונן את מוסד הרבנות הראשית, בתיאום על השלטון הבריטי ששלט בארץ באותה העת.

בתקופת שבתו בירושלים ייסד הראי"ה קוק את ישיבת "מרכז הרב", יסוד הישיבה המרכזית העולמית אותה הגה בעיני רוחו. בסוף ימין התמודד הראי"ה עם מחלת הסרטן ובג' באלול תרצ"ה הלך לעולמו.

בין ממשיכי דרכו הבולטים היו בנו, הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל שאף עמד בראש ישיבת מרכז הרב שנים רבות, הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל והרב דוד כהן שכונה גם "הרב הנזיר".