משרד החקלאות מזכיר:
אין להכניס לישראל 4 מינים מחו"ל

משרד החקלאות מזכיר כי חל איסור על הכנסת סט ארבעת מינים למדינת ישראל באופן פרטי. כל נוסע שיביא עמו סט כזה יקבל סט תוצרת ישראל.

יהונתן גוטליב - ערוץ 7 , ח' באלול תשע"ט

אין להכניס לישראל 4 מינים מחו"ל-ערוץ 7
ארבעת המינים
צילום: דוד כהן, פלאש 90

משרד החקלאות מתריע: אין להכניס לשטח מדינת ישראל סטים פרטיים של ארבעת המינים ממדינות זרות, מחשש להעברת מזיקים שונים.

על פי ההנחיות, אין להכניס לשטח המדינה הדס, ערבה ולולב. במשרד הודיעו עוד כי לכל נוסע אשר יביא עמו סט ארבע מינים מחו"ל יוענק במקומו סט תוצרת כחול לבן.

על פי חוק הגנת הצומח, ובכדי למנוע מעבר בין מדינות של מזיקים וגורמי מחלות לצמחים (חרקים, אקריות, נמטודות, פטריות, חיידקים ווירוסים), קיים איסור מוחלט על הכנסת פירות וירקות וכל מוצר צמחי אחר במעברי הגבול לתוך שטח מדינת ישראל.

כל העברה של תוצרת חקלאית לגבולות מדינת ישראל ללא אישור של משרד החקלאות מהווה עבירה פלילית. משרד החקלאות קבע מדיניות זו, כבכל העולם, מכיוון שכאשר תוצרת חקלאית מוכנסת לתוך גבולות מדינת ישראל באופן שלא נבדק על ידי השירותים להגנת הצומח ולביקורת, הדבר עלול להוביל לכניסת מזיקים וגורמי מחלות צמחים שאינם קיימים בישראל, שעשויים להזיק לגידולים המקומיים, ובכך לגרום לנזק בלתי הפיך לחקלאות, ולהביא לכדי השמדת ענפי חקלאות שלמים.

יש לציין כי כאשר יבואן או אזרח מבקש להכניס תוצרת החקלאית ממדינה זרה, השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות עורכים בדיקות בכדי לוודא שהתוצרת עומדת בדרישות היבוא. המזיקים וגורמי המחלה לא תמיד נראים בעין, אך הכנסת לולבים, הדסים, צמחים, או כל פרי או ירק אחר עלול לגרום לחדירת מין חדש של מזיק או גורם מחלה, הפוגע בענפי החקלאות המקומיים.