סרטן הערמונית - השכיח ביותר בגברים בישראל

כיום, חיים בישראל 30,278 גברים שאובחנו מאז 1990, מהם 10,057 גברים שאובחנו בחמש השנים האחרונות. שיעור ההישרדות עומד על 97%

תגיות: סרטן
ערוץ 7 , ח' באלול תשע"ט

סרטן הערמונית - השכיח ביותר בגברים בישראל-ערוץ 7
סרטן הערמונית - השכיח ביותר בגברים
צילום: איסטוק

בישראל ובעולם יציינו ב-15 בספטמבר את יום המודעות הבינלאומי למאבק בסרטן הערמונית.

לקראת יום המודעות, תערוך האגודה למלחמה בסרטן כנס ארצי ללא תשלום בהשתתפות מאות חולי סרטן הערמונית ובנות זוגם. במקביל, יוצאת האגודה למלחמה בסרטן בהמלצות מעודכנות לציבור הגברים המאוגדות בחוברת המופצת ללא תשלום.

סרטן הערמונית הוא הסרטן השכיח ביותר בגברים בישראל. בשנת 2016 חלו 2,040 גברים בסרטן חודרני של הערמונית.

· כיום חיים בישראל 30,278 גברים שאובחנו עם סרטן חודרני של הערמונית מאז 1990, מהם 10,057 גברים שאובחנו בחמש השנים האחרונות (2012-2016).

· סרטן הערמונית הוא הרביעי בשכיחותו בישראל מבחינת תמותה מסרטן. בשנת 2016 נפטרו מהמחלה 410 גברים. עיקר התמותה ביהודים וערבים (אך לא ב"אחרים") נצפתה בבני 75+, ושיעורי התמותה הגבוהים ביותר היו בקבוצת הגיל של 75 ומעלה, בכל קבוצות האוכלוסייה.

· הסיכון לסרטן הערמונית גבוה יותר בגברים יהודים ובגברים "אחרים" בהשוואה לגברים ערבים, ועולה עם הגיל (פחות מ-1% מהחולים מאובחן מתחת לגיל 50). עיקר התחלואה בכל קבוצות האוכלוסייה היא בבני 65 ומעלה.

· מגמות ההיארעות (מספר המקרים החדשים) בשנים 1996-2016 מצביעות על עלייה מובהקת עד אמצע שנות ה-2000, בכל קבוצות האוכלוסייה (יהודים, ערבים, "אחרים"), ולאחר מכן ירידה מובהקת. השיעורים בגברים "אחרים" היו הגבוהים ביותר ואלה של גברים ערבים היו הנמוכים ביותר במשך כל התקופה. מגמות אלה תואמות לזמינותה של בדיקת ה-PSA בישראל, החל מתחילת שנות ה-90'.

ב-2002 פורסמו הנחיות חדשות, שלא להמליץ על בדיקה זו לגברים בני 75 ומעלה, וב-2008 עודכנו ההמלצות והורו על הימנעות משימוש בבדיקה זו בסריקה יזומה, אלא ביצוע בדיקה רק לאחר שמיעת היתרונות והחסרונות של ביצוען. הירידה הנצפית בהיארעות המחלה בגברים בישראל בשנים האחרונות משקפת ככל הנראה גם שינויים אלה.

· שיעור ההישרדות היחסי מהמחלה לחמש שנים גבוה מאוד ביהודים שאובחנו בין השנים 2007-2011 ועומד על 97%. בגברים ערבים שאובחנו באותה התקופה, שיעור ההישרדות היחסי לחמש שנים הוא 86%. ביהודים, שיעורים אלה גבוהים בהשוואה לשיעורים המקבילים בקרב מי שאובחנו בשנים 2001-2006 ו-1996-2000 (94% ו-87%, בהתאמה). אולם, בערבים השיעורים יציבים לאורך השנים. ייתכן כי הבדלים אלה משקפים, בין היתר, שיעור גבוה יותר של אבחון-יתר (over-diagnosis) ביהודים בהשוואה לערבים.

· מגמות התמותה מסרטן הערמונית בשנים 1996-2016 הצביעו על ירידה מובהקת בגברים יהודים וערבים במשך כל התקופה. בגברים "אחרים" נצפתה, לעומת זאת, עלייה מובהקת במשך כל התקופה, אך מדובר ב - 3.28%.

השוואה בינלאומית

§ על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי (Globocan 2018), סרטן הערמונית הוא הסרטן השני בשכיחותו בגברים בעולם מבחינת היארעות (1,276,106 מקרים חדשים בשנת 2018), אחרי סרטן הריאה, והחמישי בשכיחותו בעולם כגורם תמותה (358,989 מקרי פטירה בשנת 2018), אחרי סרטן הריאה, סרטן הכבד, סרטן הקיבה וסרטן המעי הגס והחלחולת.

§ בהשוואה למדינות עם שיעורי ההיארעות (מספר המקרים החדשים) הגבוהים בעולם של סרטן הערמונית, ישראל נמצאת במקום ה-36 בתחלואה (שיעור היארעות מתוקנן לגיל ל-100,000 של 244.6). במקומות הראשונים נמצאות אוסטרליה (579.9 ל-100,000), ניו זילנד (526.0 ל-100,000) ואירלנד (430.8 ל-100,000).

§ בהשוואה למדינות עם שיעורי התמותה הגבוהים בעולם מסרטן הערמונית, ישראל נמצאת במקום ה-90 בתמותה (שיעור תמותה מתוקנן לגיל ל-100,000 של 104.7) יחד עם בנין. במקומות הראשונים נמצאות מונגוליה (221.6 ל-100,000), הונגריה (203.2 ל-100,000) ומולדובה (191.8 ל-100,000).

§ כלומר, ישראל נמצאת גבוה יחסית מבחינת שיעור המאובחנים לשנה, אך במקום נמוך יחסית מבחינת שיעורי התמותה. כלומר שיעורי הריפוי גבוהים מאוד.