שנת תש״ף או תש״פ?

באקדמיה ללשון עברית ממליצים לכתוב תש"ף – בפ"א סופית.

אורלי הררי - ערוץ 7 , י' באלול תשע"ט

שנת תש״ף או תש״פ?-ערוץ 7
עברית
צילום: ISTOCK

רבים מתלבטים איך תיקרא ואיך תיכתב השנה הבאה – תש"ף או תש"פ, ואם הפ"א תהיה בדגש או בלי דגש.

באקדמיה ללשון עברית ממליצים לכתוב תש"ף – בפ"א סופית. אשר להגייה: אפשר לקרוא לשנה שתבוא שנת תיו־שין־פא ואפשר לקרוא לה שנת תָּשָׁ"ף – בפ"א רפה. הגייה זו עולה בקנה אחד עם הכלל שבסוף מילה אין בעברית דגש.

שאלה דומה הופנתה לאקדמיה ללשון העברית כשעמדה בפתח שנת תש"ם (1980). המלצת האקדמיה הייתה אז לכתוב תש"ם במ"ם סופית. עשור לאחר מכן כבר לא נשאלו שאלות, והכול כתבו את שנת תש"ן (1990) בנו"ן סופית.