ביהמ"ש אישר הסדרת בית שנגרע מקו כחול

בית בישוב ניל"י, שבעקבות עבודת "צוות קו כחול" הפך לכאורה לבלתי חוקי, הוסדר באישור בית המשפט על פי סעיף "תקנת השוק".

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י"ב באלול תשע"ט

ביהמ"ש אישר הסדרת בית שנגרע מקו כחול-ערוץ 7
משרד המשפטים
צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

בית המשפט המחוזי בירושלים נתן תוקף להסדר אליו הגיעו בני זוג מהישוב ניל"י שבמערב בנימין מול המנהל האזרחי וההסתדרות הציונית, וקבע כי יש להחיל בעניין הבית את סעיף 5 לצו בדבר רכוש ממשלתי (סעיף "תקנת השוק").

במשרד המשפטים ציינו כי ההסדר הושג במסגרת המדיניות שקבע היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, שלפיה יש למצוא פתרון משפטי להסדרת בנייה שנעשתה ביהודה ושומרון בתום-לב ובמעורבות של רשויות המדינה, על מנת לתת סעד משפטי לאזרחים שנסמכו על כך.

"במקרים אלו נעשה שימוש בכלים משפטיים המעוגנים בדין הקיים באיו"ש, על מנת לנסות ולהסדיר את הבנייה מבחינה חוקית, וזאת בכפוף לבחינה של נסיבות כל מקרה ומקרה", נאמר בהודעת המשרד.

במשרד המשפטים הוסיפו, "כלי משפטי עיקרי לצורך כך, הוא שימוש בסעיף 5 לצו בדבר רכוש ממשלתי, שקובע הסדר של 'תקנת שוק' ביחס לקרקעות שהמינהל האזרחי הקצה למתיישבים מתוך מחשבה שמדובר באדמות מדינה, כאשר בדיעבד בבדיקה של צוות 'קו כחול' התברר שמדובר בקרקע פרטית. סעיף 5 מעניק הגנה לעסקה שבוצעה כדין, ומונע את הפגיעה בתושבים תמי הלב. יודגש, כי תחולתו של הסעיף מותנית בקיומה של עסקה במקרקעין שנעשתה בתום-לב ובתמורה, וכי אין מדובר בהפקעה של המקרקעין".

"בכך ניתן מענה משפטי יעיל ואפקטיבי לקשיים שהתעוררו, כפי שאירע במקרים דומים, בהם התגלה בדיעבד, לאחר שנים רבות, כי בתי מגורים נבנו על גבי קרקע פרטית בתום-לב", נמסר עוד.

במקרה הנוכחי, בית המשפט קבע כי עסקת המקרקעין בנוגע למגרש ביישוב נילי מושא התביעה עומדת על כנה ובהתאם לכך יעמדו בעינן הסמכויות המוניציפאליות, התכנוניות ויתר הסמכויות הרלוונטיות, כפי שהיו טרם ההודעה בדבר העדכון שבוצע ע"י צוות קו כחול, כמו גם זכותם של התובעים במגרש. בהתאם לכך נקבע, כי התובעים רשאים להעביר במגרש זכויות ולעשות בו כל פעולה בהתאם לכל דין, ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים.