מנדלבליט בולם הסדרת מבואות יריחו

היועץ המשפטי לממשלה פרסם חוות דעת הקובעת שקיימת "מניעה משפטית" לאשר את הסדרת הישוב בישיבת הממשלה שתתקיים בבקעה ביום ראשון.

ערוץ 7 , י"ב באלול תשע"ט

אביחי מנדלבליט
אביחי מנדלבליט
צילום: TPS

היועץ המשפטי לממשלה העביר הערב (חמישי) את חוות דעתו לקראת ישיבת הממשלה שנקבעה ליום א' הקרוב, ותעסוק בהצעה להקים ישוב חדש במועצה האזורית בקעת הירדן – מבואות יריחו.

במסגרת חוות הדעת קובע היועץ, ד"ר אביחי מנדלבליט, כי קיימת מניעה משפטית לקבל החלטה כזו במועד הנוכחי, ישיבת ממשלה שתתקיים יומיים לפני הבחירות.

בחוות הדעת ציין מנדלבליט, כי בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, במהלך תקופת בחירות, חובה על הממשלה היוצאת לנהוג בריסון ובאיפוק בכל הנוגע להחלטות המתקבלות ולהקצאת משאבים. הטעם לכך הוא כפול – ראשית, על הממשלה להימנע, כשהדבר לא נדרש, מהכרעות בלתי הפיכות שיקשו על הממשלה החדשה שתכהן מכוח אמון הכנסת הבאה לממש את מדיניותה לפי רצון הבוחר; שנית, יש להיזהר מפני עירוב של שיקולי בחירות מפלגתיים או מראית עין שכזו ביחס לנקיטת פעולות שלטוניות ושימוש במשאבי המדינה.

מנדלבליט ציין כי פנה ליועץ לביטחון לאומי על מנת לברר האם ישנה דחיפות בקבלת ההחלטה דווקא במועד הזה, ונענה כי לא ניתן להציג חוות דעת הקובעת כי אכן קיימת דחיפות כזו.

"נוכח כל שפורט לעיל ומשעה שלא הוצג כל צורך חיוני או דחוף באישורה של הצעת ההחלטה יומיים לפני הבחירות, עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא כי החלטת הממשלה אותה מבקשים לקדם אינה עומדת באמות המידה המשפטיות שנקבעו בפסיקה, כך שלא ניתן לאמצה בעת הזו", סיכם מנדלבליט.