ועדת הבחירות: יוכשרו פתקים שהושחתו במתכוון

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית פרסם את ההחלטה בעקבות תלונות של מפלגות על השחתה מכוונת של פתקים במטרה לפסול קולות.

ערוץ 7 , י"ז באלול תשע"ט

השופט מלצר
השופט מלצר
צילום: ארז ביט

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית וסגניו החליטו להכשיר פתקי הצבעה שהושחתו במתכוון, במטרה למנוע השפעה לא הוגנת על תוצאות הבחירות לכנסת.

בהחלטה שפרסם השופט מלצר בעקבות תלונות שהגיעו ממספר מפלגות נאמר כי יש להכשיר שני סוגים של פתקי הצבעה שעברו השחתה:

1. פתק הצבעה שיש בו חור מזערי או שמאן דהוא צייר בעט או קשקש על גבו )ואף על צדו הקדמי(, כך שניכר שבפתק הושם פגם לצורך פסילתו.

2 .פתק הצבעה שדוגמתו אינו זהה לדוגמה שאישרה הוועדה המרכזית, למשל: סדר המילים בכינוי הרשימה שונה, הושמטו מילים או אותיות מהכינוי, ההדפסה אינה במרכז הדף או שכינוי הרשימה הודפס מעל האותיות.

על פי ההנחייה תפעל ועדת הבחירות כך: "א. נתקלה ועדת הקלפי, בעת הספירה, בפתק הצבעה שהושם בו פגם כאמור בפיסקאות 1 או 2 לעיל, ישמור עליו מזכיר ועדת הקלפי, בעצמו. ב. לאחר שנמצא פתק נוסף, שיש בו את אותו הפגם, יספרו שני הפתקים במניין הקולות הכשרים, וכל פתק נוסף שיש בו את אותו הפגם יהיה פתק כשר. ג. אם בתום הספירה נמצא שיש בקלפי רק פתק אחד עם אותו הפגם – יהיה פתק זה פסול, מחמת האפשרות הסבירה שהפגם יזהה את הבוחר. ד. החלטות בעניין זה יתועדו בפרוטוקול ועדת הקלפי".

בסיום החלטתו כתב השופט מלצר, "זכרו – הכלל הוא לאפשר לקולו של הבוחר להכלל בתוצאות, ורק אם לא ניתן להכשירו יש לפסול אותו".