שיפור בתחבורה הציבורית לישובים הערביים

בישובים הערביים הגדולים רמת התחבורה הציבורית נמוכה בכשליש מבישובים היהודיים. בישובים הקטנים הרמה דומה למקביליהם היהודיים.

ערוץ 7 , כ"ב באלול תשע"ט

שיפור בתחבורה הציבורית לישובים הערביים-ערוץ 7
אילוסטרציה
צילום: מאיר סלע

בעשור האחרון הצטמצם הפער באיכות השירות של התחבורה הציבורית (באוטובוסים) בין יישובים ערביים ליישובים יהודיים, אך מגמה זו לא הייתה אחידה, כך עולה ממחקר שערך בנק ישראל.

איכות שירותי האוטובוס ביישובים ערביים גדולים (מעל 20,000 תושבים), שבהם מתגוררת כמחצית מסך אוכלוסיית היישובים הערביים בישראל, נמוכה כיום בכשליש מרמתה ביישובים יהודיים בעלי מאפיינים דומים.

זאת כאשר לוקחים בחשבון את מספר התושבים, מאפייניהם הגיאוגרפיים, רמתם הכלכלית-חברתית, יחס התלות והשירותים שניתנים בהם. מצבם היחסי של יישובים אלה לא השתפר בין השנים 2010 ל-2019, ובחלק מהמשתנים שנבחנו אף הורע משמעותית.

המחצית השניה של אוכלוסיית היישובים הערביים (לא כולל יישובים בדואיים לא-מוכרים בנגב) מתגוררת ביישובים קטנים, ובהם התמונה שונה: בשנת 2010 הייתה איכות שירותי האוטובוס בישובים אלה נמוכה מרמתה ביישובים יהודיים בעלי מאפיינים דומים, אך מצבם היחסי השתפר בין השנים 2010 ל-2019, כך שרמת השירות בהם כיום דומה לרמתה ביישובים יהודיים בעלי מאפיינים דומים.

עורכי המחקר מציינים כי תחבורה ציבורית יעילה מספקת תועלות רבות למשק ולפרטים: שיפור הליך ההתאמה בשוק העבודה על ידי הגדלת אפשרויות התעסוקה העומדות בפני הפרטים והרחבת מגוון העובדים הניצב בפני המעסיקים בישובים אחרים. הגדלת הנגישות של פרטים שאין בבעלותם רכב לשירותי חינוך, בריאות, פנאי ותעסוקה משפרת את רמת חייהם ואת היכולת של ספקי שירות ביישובים המקושרים להרחיב את מגוון השירותים ולנצל יתרונות לגודל.

ניתוחים שבוצעו לאחרונה הראו שרמת שירותי התחבורה הציבורית לאוכלוסייה הערבית בארץ נמוכה ביחס לרמת השירות לאוכלוסייה היהודית. פער זה מתחדד לנוכח רמתה הכלכלית-חברתית של האוכלוסייה הערבית שנמוכה ביחס לרמתה הממוצעת של האוכלוסייה היהודית, ולנוכח הצורך המוגבר בתחבורה ציבורית של אוכלוסייה מרקע חלש. זאת למרות שבעשור האחרון קיבלה הממשלה מספר החלטות שתכליתן לשפר את שירות התחבורה הציבורית ביישובים הערביים, ולהשוות אותו לרמת השירות ביישובים היהודיים.