התייצבות ויציבות

כדי לקיים את צוואתו של הרב צבי יהודה קוק לשמירה על שלמות הארץ, חובה על רבני הציבור הדתי-לאומי להתייצב בחזית אחידה. דעה

יעקב כץ (כצל'ה) , כ"ו באלול תשע"ט | עודכן: 07:27

התייצבות ויציבות-ערוץ 7
יעקב (כצל'ה) כ"ץ
צילום: פלאש 90

בשבת הקרובה, ערב ראש השנה התש"פ, נקרא את פרשת ניצבים. אחרי ולמרות כל הקללות של הפרשה הקודמת, אנו נדרשים להתייצב כולנו כאיש אחד כדי להתחיל שנה חדשה בשמחה ובגבורה, "תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה".

מרן הרב צבי יהודה זצ"ל, ראש ישיבתנו ומחמד נפשנו, שאנו חסרים אותו כל כך ומתגעגעים למנהיגותו במיוחד בימים אלו, נוהג היה לומר פעמים רבות את האמור בתפילת שמונה עשרה במנחה של שבת "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ". בארץ, היה זועק ואומר, בארץ ישראל אנו אחד, בחו"ל אנו מפוזרים ומפורדים בין העמים.

לכן מצווים תלמידיו, שהם גדולי ישראל בבניין ובמניין, ראשי הישיבות הגבוהות, ראשי ישיבות ההסדר, ראשי המכינות, רבני ערים, יישובים וקהילות, להתאסף יחדיו כאיש אחד, להתגבר על המחלוקות הדמיוניות ולפעול כפי שציווה אותנו מורנו ורבנו.

כאשר אנו צופים בשתי המפלגות החרדיות ההולכות וגדלות, בלי עין הרע, אנו רואים שהדבר נובע בעיקר מיכולתם של מנהיגיהן הרוחניים להתאסף יחדיו תחת הנהגה אחת, לכבד איש את רעהו ולהגיע להחלטות מושכלות ומוסכמות. לימוד התורה ב"ה הולך וגדל, ספרי הלכה, מוסר ומחשבה יוצאים מדי יום, היכלי הישיבות מלאים בתלמידים, עם ישראל גדל והולך בכמות ובאיכות בלי עין הרע.

יש נושא אחד קדוש ויקר שהוא באחריותנו, על זאת לימד וחינך מרן הרצי"ה זצ"ל את תלמידיו כולם, בזאת הוא ראה את דגלנו ואת אחריותנו ועל נושא זה הוציא הודעות חוזרות ונשנות: שלא ניתן ח"ו את ארצנו למשיסה ולנוכרים. וזאת בידוע שאומות העולם כולם עסוקים השכם והערב בניסיונות להחזיר אותנו לגבולות 67', להגביל את כוחנו הצבאי ולראות בהשפלתה של האומה היהודית, כאשר חייליה ושוטריה היהודים עוקרים את אחיהם מיישוביהם, מחריבים את בתיהם והורסים את שדותיהם.

חילול השם הזה קרה כמה פעמים בעשרות השנים האחרונות, בהרס היישובים והעיר ימית בסיני, ובהרס ההתיישבות היהודית בגוש קטיף וביישובי השומרון. לדאבוננו, רבים עדיין אחינו היהודים שאוהבים כל כך את שונאינו ויהיו מוכנים לעקור עשרות ומאות אלפי יהודים מבתיהם, כפי שקרה בעבר.

מרן הרצי"ה נלחם כל חייו על כך שארץ מכורתנו תישאר בידינו. כדי שנצליח בהגשמת צוואתו לתלמידיו, עליהם לתת דוגמה לכל בעלי הדעות השונות בציבור שלנו ולהתחייב כאיש אחד כדי שתהיה השנה הקרובה שנה של אחדות, בנייה, יצירה ושמירת ארץ ישראל בידינו.

הכותב הוא יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת ערוץ 7 ויו"ר האיחוד הלאומי לשעבר