החפץ חיים
החפץ חיים צילום: אתר ישיבה

אגודת 'אהלי צדיקים השלימה לאחרונה את בניית ה"אוהל" החדש על מקום ציון קברו של רבי ישראל מאיר הכהן, בעל ה"חפץ חיים", בעיירה ראדין שבבלארוס.

נציין כי רבי ישראל מאיר הכהן מראדין נחשב לאחד מראשי היהדות החרדית באירופה בשליש הראשון של המאה העשרים. הוא נודע הן בספרות התורנית הענפה שחיבר והן בעשייה הציבורית הרחבה לשמירת צביון החיים היהודי בתקופה זו.

בין ספריו הנודעים: צמד הספרים בנושא שמירת הלשון, "חפץ חיים" (שבשמו הוא מכונה מאז) ו"שמירת הלשון. ספר "משנה ברורה" על שולחן ערוך אורח חיים, שהפך תוך שנים ספורות לספר פסיקה מרכזי בעדות אשכנז, ושורת ספרי הלכה על נושאים שונים ובהם "אהבת חסד", "דבר בעתו", "מחנה ישראל", "נדחי ישראל" וספרים רבים נוספים.

על פי רישומי המקורות, אחרי הסתלקותו של ה'חפץ חיים' בשלהי שנת תרצ"ד, הוקם בית כנסת על יד האוהל הקטן שנבנה על ידי בני משפחתו.

ככל הנראה הוקם בית הכנסת עבור הכהנים שביקשו להתפלל בסמיכות מקום לציון, בפרט לאור העובדה שמרן ה'חפץ חיים' עצמו היה משבט הכהונה. נותרה תמונה ישנה המעידה על מיקומו של בית הכנסת שעמד ככל הנראה עד אחרי מלחמת העולם השניה. בעקבות המלחמה נהרס כל מתחם בית העלמין בראדין ורוב המצבות נעקרו ממקומן או נהרסו בידי זדים.

לפני מספר שנים ביקר יו"ר אגודת אהלי צדיקים הרב ישראל מאיר גבאי בראדין והתפלא לראות את ההזנחה הרבה סביב קברו של בעל ה"חפץ חיים".

מלבד ארבעה עמודים פשוטים שהחזיקו את התקרה שמעליה כיפה קטנה, לא היה זכר לאוהל הקטן שהוקם על קברו ובוודאי לא לבית הכנסת הגדול שהוקם בצמוד לחלקת הקבר.

תחקיר מקיף בכל השטח וסביבו גילה עד מהרה את יסודותיו של בית הכנסת שנהרס וכן את היסודות של האוהל הישן שעמד על קברו של ה'חפץ חיים'.

מהרגע שהתגלו היסודות החל הרב גבאי לפעול במרץ רב כדי לקבל את האישורים הנדרשים ולהעמיד במהרה אוהל חדש על קברו של מרן ה'חפץ חיים'.

בשנים האחרונות פעלה אגודת 'אהלי צדיקים' במתחם בית העלמין בראדין, בשיתוף פעולה הדוק עם ראשי קהילת גרודנה האחראים גם על שימורו של בית העלמין בראדין. יש לציין כי בראדין לא נותרו כיום יהודים ואין בה קהילה יהודית כלל.

בשבוע האחרון זורזו ההליכים להשלמת בניית האוהל המרשים שהוקם על ידי הרב ישראל מאיר גבאי על פני כל השטח עליו עמד בית הכנסת הישן ואוהלו של מרן ה'חפץ חיים'. התקווה היא לסיים את המלאכה בשלמותה בתקופה הקרובה, עם בידוד ראוי מפני הקור העז השורר במקום בחודשי החורף.

על יד האוהל החדש טמונים גם ראשי ישיבת ראדין הרב נפתלי טרופ זצ"ל וחתנו הרב ברוך יוסף פייבלזון זצ"ל והרב משה לנדינסקי זצ"ל.