דולר
דולרצילום: ISTOCK

עם סיום תשע"ט פרסם בנק ישראל נתונים על היקף תיק הנכסים הפיננסיים שבידי הציבור הישראלי.

מהנתונים עולה כי משקי הבית והמגזר העסקי מחזיקים יחד בכ־3.9 טריליוני שקלים בנכסים פיננסיים לאחר עליה של כ־ 96 מיליארד שקל ברבעון השני.

החטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל נמסר, כי משקל תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ביחס לתוצר עלה בכ־ 3.8 אחוז. עליה זו נבעה מקצב עליה גבוה יותר של תיק הנכסים מאשר קצב עליית התמ"ג.

במהלך הרבעון השני עלו היתרות של החזקת הציבור במניות בארץ, באג"ח הממשלתיות ובאג"ח החברות, זאת, לעומת ירידות ביתרת השקעות של הציבור בחו"ל.

יתרת ההחזקות במניות בארץ עלתה בכ-41 מיליארדי שקלים זאת כתוצאה מעליית מחירים ומהשקעות נטו, בהמשך למגמה שאפיינה את הרבעון הראשון של השנה.