ביטקוין
ביטקויןצילום: istock

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בראשות ד"ר משה ברקת, הפיצה להערות גורמי הממשלה הרלוונטיים, טיוטת תזכיר חוק שירותי תשלום המבקשת לאפשר תשלום באמצעות מטבעות וירטואליים.

שירותים אלה כוללים פעילות של ניהול חשבון תשלום באמצעות ארנקים דיגיטליים, המאפשרת העברת תשלומים בעד מוצרים ושירותים; הנפקה של אמצעי תשלום, וכן סליקה של עסקאות תשלום.

תזכיר החוק מעודד את התחרות בתחום בכך שהוא מאפשר לגורמים חוץ בנקאיים בתחום התשלומים להיכנס ולהתפתח לצד השחקנים הבנקאיים הקיימים בשוק, והכל לצד שמירה על עניינם של הלקוחות הפרטיים ושל בתי העסק שבכספיהם מבוצעות עסקאות התשלום.

תזכיר החוק מתבסס על סטנדרטים בינלאומיים בנושא הקבועים באסדרה האירופאית PSD2, וזאת על מנת להקל על אפשרות הפעילות של חברות פינטק ישראליות בשווקים זרים, ולהיפך.

על רקע זה כולל תזכיר החוק, לראשונה, אפשרות מתן שירותים חוץ בנקאיים בישראל על ידי גופים פיננסיים בינלאומיים המחזיקים ברישיון המיישמים רגולציה מקבילה בתנאים המפורטים בתזכיר, וכן מניח את התשתית המשפטית שתאפשר בעתיד לאמץ פעילות תשלומים גם בטכנולוגיות מתקדמות באמצעות מטבעות וירטואליים.

צעד זה מהווה זריקת מרץ לפיתוח תעשיית הפינטק המקומית, ולפתיחת השוק לתחרות על ידי שחקנים פיננסיים בינלאומיים לטובת ציבור הצרכנים.

מאחר שמודלים עסקיים רבים בתחום הפעילות של נותני שירותים פיננסיים, מערבים כמה פעילויות טעונות רישוי ופיקוח, אזי הוספת תחום שירותי תשלום כחלק אינטגרלי מפעילויות אחרות המפוקחות על ידי רשות שוק ההון - ובכלל זה מתן אשראי, תיווך באשראי (P2P), פעילות במטבעות וירטואליים, שירות השוואת עלויות (API) - תאפשר את קידום הפעילות על ידי גורם אחד באופן שירחיב את הנגישות לשירותים פיננסיים עבור הצרכן.

הממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת: "רשות שוק ההון קיבלה על עצמה את משימות הרישוי, ההסדרה והפיקוח על כלל השירותים הפיננסים החוץ בנקאים - ביניהם חברות המעמידות אשראי בהיקפי פעילות ניכרים, שלהן מאפיינים מוסדיים וחברות פינטק ובלוקצ'יין בעלות מודלים עסקיים וטכנולוגים חדשניים- קריפטו, P2P, שרותי תשלום (PSD) והשוואת עלויות (API). תזכיר החוק שהועבר להערות הוא צעד חשוב במסגרת היערכותה של רשות שוק ההון לספק רישיונות ולפקח על גופים אלו, באופן שיאפשר קידום ופיתוח שירותים אלו וכן את כניסתם לשוק הישראלי של נותני שירותי תשלום זרים".