ערב לימוד והתעוררות בישיבת הכותל

בערב העיון השתתפו הרב אביגדור נבנצל, ראש הישיבה הרב ברוך וידר והמלחין הרב הלל פלאי.

ערוץ 7 , ד' בתשרי תש"פ