בזמן השיפוץ
בזמן השיפוץ צילום: אגודת אהלי צדיקים

מתחם קברו של אחד מגדולי תלמידי הבעל שם טוב, רבי יעקב יוסף מפולנאה זצ''ל, שופץ מחדש באוקראינה על ידי אגודת 'אהלי צדיקים'.

רבי יעקב יוסף מפולנאה הוא מחבר הספר 'תולדות יעקב יוסף', ספר החסידות הראשון.

מאגודת 'אהלי צדיקים' נמסר כי הרחבת האוהל נעשתה בליווי רבנים שהביעו חוות דעתם ההלכתית להקים רצפה כפולה בתחתית האוהל המורחב על פני הסביבה, כדי למנוע בעיות של דריכה על גבי קברים שייתכן ונמצאים מתחת לפני האדמה בסביבות האוהל.

בנוסף לכך, הורמו מתחת לפני האדמה כמה מצבות של צדיקים שהיו טמונים סמוך לאוהל, ועתה במהלך השיפוצים התגלו לראשונה. גם הן שופצו ונצבעו מחדש בכבוד הראוי להם.

"בימים אלו נשלמת הישורת האחרונה של סיום המלאכה, בתקווה רבה כי לקראת יומא ההילולא, כ"ד תשרי, יזכו ההמונים הבאים להשתטח על הקבר בפולנאה, להתפלל באוהל החדש שיעמוד על תילו ברוב פאר והדר, כראוי וכיאה למנוחת צדיקי וקדושי עליון אלו", אמרו באגודה.