בר לוי: לחיות בדור שכולם יכולים ליצור בחירות מושלמת