תמונת הדף
תמונת הדףצילום: בית המכירות הפומביות 'קדם'

בימים האחרונים נחשף מחזור ליום הכיפורים משנת תקנ"ב עם דף מודפס יחיד מסוגו שלא היה ידוע עד עתה - "תפילה לויעבור" מאת רבינו חיים בן עטר בעל "אור החיים" הקדוש.

המחזור והדף יועמדו למכירה בבית המכירות הפומביות 'קדם' בירושלים במחיר משוער של יותר מ-3000$.

הדף שנחשף נדפס בפני עצמו, ככל הנראה בליוורנו, סמוך להדפסת המחזור, בשנת תקנ"ב. הדף לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה ואינו מופיע בקטלוג הספריה הלאומית. ככל הידוע, זהו עותק יחיד בעולם של דף זה.

בדף המודפס שנחשף, תפילה מאת רבי חיים בן עטר בעל "אור החיים" הקדוש, "לאומרה ביום כפור בעוד שהשליח צבור אומר ויעבור". התפילה נדפסה לראשונה בליוורנו בשנת ת"ק, בקונטרס קטן ונדיר בשם 'סדר תיקון שובבי"ם' (דף לד), בעת שבעל האור החיים שהה בליוורנו בדרכו לארץ ישראל.

בראש התפילה באה הכותרת: "תפלה שייסד ה"ה הרב המובהק הכולל החסיד והעניו… לאומרה בר"ה בג' תפלות אחר גמר העמידה קודם אלהי נצור, וביום כיפור בעוד שהשליח ציבור אומר ויעבור ה' על פניו". תפילה זו נפוצה במהרה, והיא חזרה ונדפסה במחזורים ובסידורים באיטליה ותורכיה, וכן הועתקה בכתבי יד רבים, עד שנדפסה גם בסידור ברדיטשוב.

התפילה מובאת ומוזכרת מספר פעמים בספרי רבי חיים פלאג'י. בספרו "ימצא חיים" כותב פלאג'י: "ביום הכפורים אחר המוסף כשאומר הש"ץ ויעבור האחרון אח"כ יאמר תפלה זו מהרב ח"ק [=חסידא קדישא] כמהר"ח ן' עטר זלה"ה וזיע"א". ובספרו "מועד לכל חי" כותב הגר"ח פלאג'י: "ואני הצעיר נהגתי לאומרה בקול רם אחר סיום הסליחות דמוסף [של יום כפור] קודם קדיש תתקבל".

החוקר התורני רבי ראובן מרגליות כותב על תפילה זו: "התפלה הזאת... היא כולה קודש לה', בלי כל בקשות גופניות. ועיין בספר תולדות יעקב יוסף פרשת ויחי ומאור עינים פרשת תשא, ותמצא איך נשתוו בהלוך דעתם בעבודת ה' בכל פרט ופרט".

צילום: קדם
צילום: קדם
צילום: קדם
צילום: קדם