''שקיפות שלטונית הכרחית לשיקום אמון הציבור ברשויות הציבוריות''

לראשונה: היחידה הממשלתית לחופש המידע תפרסם את מדד השקיפות השלטונית ברשויות הציבורית.

תגיות: שקיפות
ערוץ 7 , י"א בתשרי תש"פ

אילוסטרציה
אילוסטרציה
צילום: ISTOCK

היחידה הממשלתית לחופש המידע גיבשה מדד שקיפות ברשויות הציבוריות, שיאפשר מדידה במגוון תחומים בתחום השקיפות השלטונית ויהווה בסיס להשוואה בין הרשויות השונות.

בין הרשויות שייבחנו במדד: משרדי הממשלה ויחידות סמך (בהן המשטרה, צה"ל והנהלת בתי המשפט), רשויות מקומיות, מוסדות להשכלה גבוהה, מוסדות ממלכתיים (בהם מבקר המדינה, הכנסת ובית הנשיא) ותאגידים סטטוטוריים (ביטוח לאומי, בנק ישראל).

המדד כולל כ-20 מדדים שונים המחולקים ל-4 קטגוריות שקיפות עיקריות: שקיפות בסיסית, שקיפות מנהלית, שקיפות תקציבית ושקיפות מורחבת. בין הנושאים שייבדקו: נגישות הממונה על חופש המידע, פרסום תקציבים ברמת פירוט גבוהה, פרסום הסדרי ניגוד עניינים, פרסום מאגרי מידע, שקיפות סביבתית ועוד.

המדד פותח כחלק מתוכנית עבודה בנושא ממשל פתוח של מדינת ישראל, כפי שהוגשה לארגון ה-OGP (Open Government Partnership) וגובש על סמך קווי היסוד שהומלצו על ידי צוות השקיפות החיצוני המייעץ ליחידה, בליווי מקצועי של חברה המתמחה בנושא של מדדים, ולאחר התייעצות פרטנית עם שבעה מומחים לשקיפות מדיסציפלינות שונות.

הרקע למהלך מגיע בהמשך להצטרפותה של ישראל לארגון הממשל הפתוח בשנת 2012. על פי מדיניות הארגון, אחת לשנתיים מגישה הממשלה של המדינה החברה בארגון תכנית עבודה אשר מקבלת מעמד של החלטת ממשלה. בתוכנית האחרונה שהגישה ישראל (לשנים 2018-2019) התחייבה הממשלה, באמצעות היחידה הממשלתית לחופש המידע, לקדם מדד שקיפות לרשויות ציבוריות, וזאת ככלי שנועד בראש ובראשונה לרשויות עצמן במטרה לאמוד את מצבן בתחום זה, כמו את הנקודות הדורשות שיפור.

הרשויות יימדדו בהתאם לקבוצת ההתייחסות שלהן, ותוצאות המדד יפורסמו במהלך שנת 2020. טיוטת מדד השקיפות התפרסמה להערות והציבור מוזמן להגיש את עמדתו.

עו"ד שלומי בילבסקי, מ"מ ראש היחידה הממשלתית לחופש המידע: "מדד השקיפות הוא בראש וראשונה כלי בידי הרשויות הציבוריות לשיפור בתחום השקיפות השלטונית. המדד הוא מעין מצפן המצביע על הכיוון אליו על הרשות הציבורית לשאוף ולהתקדם. שקיפות שלטונית הכרחית לשיקום אמון הציבור ברשויות הציבוריות ואנחנו נמשיך לפעול לקידומה".