אוהבים לסרוג או לצייר? מותר בחול המועד

רב הישוב מעון, הרב משה כהן, מתיר מלאכת אמנות והרפיה נפשית בחול המועד כמו ציור, סריגה, גינון ונגרות.

ערוץ 7 , י"ז בתשרי תש"פ

אוהבים לסרוג או לצייר? מותר בחול המועד-ערוץ 7
סריגה
צילום: istock

רב הישוב מעון, הרב משה כהן, פרסם בשנתון ההלכה ''תחומין'' מאמר שבו הוא מתיר מלאכת אמנות והרפיה נפשית בחול המועד כמו ציור, סריגה, גינון ונגרות.

כידוע מלאכה אסורה במועד אך בתקופתנו אנשים רבים נוהגים לעסוק בתחביבים בשעות הפנאי על מנת להפיג מתח נפשי ולהירגע. בין שלל עיסוקים אלו ישנן הרבה מלאכות יצירה כמו ציור, פיסול, תפירה, סריגה, נגרות ועוד. ישנם גם כאלה המטפחים גינה ושתילים.

הרב כהן דן אם פעולות אלו מותרות בחול המועד, שהרי בסופו של דבר חול המועד הינו זמן שבו ישנה הפוגה מן העבודה המסיבית בחלק מתחומי העבודה, ובמיוחד לאלו המבקשים להימנע מעבודה בחול המועד.

אז עולה השאלה אם יוכלו לעסוק בעניינים אלו כדי להתרענן, לנפוש ולהירגע אף על פי שחלקן הן מלאכות של ממש שייתכן שיש לאוסרן בחול המועד.

במאמר מובאת מחלוקת תנאים בשאלת מקור איסור מלאכה בחול המועד ופסק הרמב"ם שאיסור מלאכה בחול המועד הוא מדרבנן ומסקנתו היא כי פעילויות של יצירה ואמנות כציור, פיסול וכו' שעיקר עניינן ההנאה שבדבר וההרפיה לא נאסרו בחוה"מ וניתן לעשותן בלא שינוי ואף אם יש בדבר טרחה יתרה.

עוד פסק הרב כהן כי אין מניעה להשתמש במוצר הסופי אפילו אם הוא עומד לשיווק ומכירה ובלבד שאין זו המטרה שלשמה הדבר נעשה. כך גם לגבי הפעלות וסדנאות הנעשות באתרי בילוי כמו עבודות קרקע, תפירה, סריגה וכדו' שהן מלאכות שהוזכרו במפורש כמלאכות האסורות בחול המועד אולם בזמן הזה נעשות גם הן לצורך הרפיה נפשית ורגיעה מותרות בתנאי שייעשו בשינוי מסוים וללא טרחה מרובה באופן שיהיה ניכר שזו מטרת עשייתן ולא עצם התוצר בהכרח.