בחנו את עצמכם:
מה אתם יודעים על הרב קוק והלכות שבת?

שני חידונים שיספרו לכם עד כמה אתם בקיאים בעולם היהודי ובתולדות הרב קוק.

יהונתן גוטליב - ערוץ 7 , כ"ה בתשרי תש"פ

ישיבת מרכז הרב. ארכיון
ישיבת מרכז הרב. ארכיון
צילום: אביתר פייזוב

במשך כמה זמן למד הרב קוק בישיבת וולוז'ין? מיהו בנו הראשון של רב פפא שמוזכר בסיום מסכת? מה הדעות לגבי "תנורו של עכנאי"?

2 חידונים מחכימים ומשעשעים שיבחנו את הידע שלכם על הרב אברהם יצחק הכהן קוק וגם את הידע הכללי שלכם בעולם היהודי והדתי.

החידון "מה אתה יודע על הרב קוק?" שנוצר על ידי הרב נתנאל אלישיב, מתמקד בתולדות חייו של הרב קוק. החידון "נבחן על שבת או בעלבת?" שנוצר על ידי אילן מאיר ואור אסולין, מקפץ בין סוגיות הלכתיות, בריאת העולם, עולם הישיבות ועוד.

אז בואו ונסו להוכיח בקיאות בטעמים של הלכות סוכה, שאתם יודעים מאיזה ספר שהרב קוק כתב הוא גם נהג ללמוד ושראשי התיבות י"ד שח"ט ד"ם אצלכם בלקסיקון.