ח"כ מאיר כהן
ח"כ מאיר כהןPhoto by Miriam Alster/FLASH90

מתגברות הדרישות לקידום פתרון שימנע את ביטול 'בית הספר של החגים' בחג החנוכה.

ח"כ מאיר כהן (כחול לבן), פנה ליו"ר הכנסת יולי אדלשטיין בבקשה לכנס באופן מיוחד את וועדת החינוך של הכנסת, לאור החלטת משרד החינוך לבטל את בית הספר של החגים בחנוכה.

במכתבו מציין כהן, "לצערי הרב, התבשרו הבוקר מאות אלפי הורים ברחבי הארץ על הודעת משרד החינוך לרשויות המקומיות בדבר ביטול בית הספר של החגים בחנוכה הקרוב. מדובר בפגיעה כלכלית קשה במשפחות רבות בישראל שממילא קורסות תחת נטל יוקר המחיה".

"מדובר בפגיעה של אלפי שקלים לכל משפחה ובמצב בו ייאלצו הורים רבים לבחור בין נטילת חופשה כפויה מהעבודה, לבין מימון יקר ומיותר של השגחה עבור ילדיהם. אם לא די בכך, הרי שייתכן מצב בו רשויות חזקות תוכלנה לממן בעצמן את הפרויקט ואילו ברשויות חלשות, הנטל יושת על ההורים", הוסיף כהן.

לדבריו, "היעדר ממשלה חדשה, אינו אליבי לפגיעה בהורים והגזירה עומדת לפתחה של ממשלת המעבר. האחריות לפתרון, מונחת על כתפי שר החינוך הנוכחי וראש הממשלה".