אילוסטרציה. למצולמים אין קשר לידיעה
אילוסטרציה. למצולמים אין קשר לידיעהצילום: אייסטוק

סקר ''טאליס'' של ארגון ה-OECD על גני הילדים, מספק נתונים מעניינים בעיקר על צוותי החינוך בגני הילדים בישראל, בגילאי שלוש עד חמש.

מהמחקר עולה כי רובן המכריע של הגננות בישראל הן אקדמאיות (95%). רובן גם עברו הכשרה לעבודה עם ילדים (89%), ובכלל זה גם הכשרה מעשית (76%).

לעומת זאת, למעלה משני שלישים מחברות הצוות המסייע בעלות השכלה תיכונית לכל היותר (69%). פחות משלושה רבעים מהן עברו הכשרה לעבודה עם ילדים (רק 70%), ופחות ממחציתן השלימו הכשרה מעשית (39%).

כמעט מחצית מן הגננות מנהלות הגנים בישראל (45%) סוברות כי ריבוי הילדים בגן ביחס למספר אנשי הצוות פוגע ביכולת הגן לספק סביבה איכותית, וכך גם מחסור בטכנולוגיה דיגיטלית ובגישה לאינטרנט (כ-40%). שיעורים אלה גבוהים משמעותית (בכ-15% עד 20%) מאלו בממוצע במדינות.

מרבית חברות צוות הגן בישראל מייחסות חשיבות רבה להקטנת גודל קבוצת הילדים בגן (86%), לצד שיפור תנאי השכר (84%). שיעורים אלה גבוהים ביחס לשיעורים בממוצע המדינות (69% ו-75%).

חברות צוות הגן בישראל מביעות שביעות רצון מעבודתן (98%), והן סוברות כי הן זוכות להערכה – בעיקר מצד הילדים (99%) והוריהם (97%), ופחות מכך מצד החברה (75%). לעומת זאת, שביעות רצון מתנאי ההעסקה (77%) ובעיקר מהשכר (33%) נמוכים הרבה יותר.

שר החינוך הרב רפי פרץ מסר: "הגננות בישראל עושות לילות כימים לטובת חינוכם, טיפוחם וגידולם של ילדי ישראל, ואנו צריכים להודות להן על כך. הרוב המוחלט של הגננות בעלות תארים אקדמיים ואיכות הגננות נמצא במקום גבוה יחסית למדינות שנמדדו.

''חשובה גם כן ההשקעה בסייעות, שמהוות חלק חשוב מאד בצוות החינוכי של הגן, ויש לפעול להכשרתן ולקדם את הפיתוח המקצועי שלהן. כמו-כן, הדו"ח מראה מגמות חיוביות שמשרד החינוך פעל על מנת שיתממשו בשטח, ביניהם רפורמת הסייעת השניה של קודמי השר בנט, ועל כך יש לברך אותו ואת הדרג המקצועי שהוציא זאת לפועל.

''בעניין הצפיפות בגני הילדים העולה מהדו"ח, זהו עוד נושא שאי הרכבת ממשלה מונע בעדנו לפועל לתיקונו אך הדבר נמצא על סדר יומנו המצריך תיקון שורשי. אפעל בהקדם להקטנת מספר הילדים בגני הילדים״, הוסיף פרץ.

שמואל אבואב, מנכ"ל משרד החינוך, אמר כי "ההשקעה בגיל הרך היא חיונית וקריטית, ולכן המשרד שם דגש מיוחד על שלב גיל זה, והשקיע לאורך השנים האחרונות משאבים גדולים ורבים, באמצעות תוספת סייעת שניה וגננת מובילה. מהמחקר עולה שהגננות בישראל מביעות שביעות רצון גבוה במיוחד מעבודתן, רובן המכריע אקדמאיות, והן מעניקות תשומת לב מיוחדת לקשר החם עם ההורים.

''לצד זה, אנחנו נפעל לתת תשומת לב לפיתוח המקצועי הנדרש של הסייעות, שלהן מקום חשוב ומשמעותי בגן. צוותי החינוך בגן עושים מלאכת קודש, וזו ההזדמנות לברך אותם ולהודות להם על ההשקעה שלא תסולא בפז", הוסיף.