חתונת אמילי עמרוסי ושייקה הולנדרמאיר אליפור

צילום: מאיר אליפור