האם רכישת השכלה אקדמית משתלמת?

ככל שרמת ההשכלה של ההורים גבוהה יותר, ההישגים החינוכיים של ילדיהם נוטים להיות גבוהים יותר.

ד"ר חיים שקד , ל' בתשרי תש"פ

האם רכישת השכלה אקדמית משתלמת?-ערוץ 7
ד"ר חיים שקד
צילום: חמדת הדרום

התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית פרסמה סקר שנערך על ידי מכון מאגר מוחות בקרב כ-8000 סטודנטים, ממנו עולה כי כ60% מהם טוענים שהמערכת האקדמית לא מכינה אותם באופן מיטבי לשוק התעסוקה.

עוד עולה מהסקר כי 88% טוענים כי הנושא החשוב ביותר שיש לחזק הוא החיבור בין הלימודים לשוק התעסוקה.

בניגוד לממצאי הסקר, מחקרים רבים מראים בצורה ברורה וחד משמעית כי לימודים אקדמיים תורמים רבות לתעסוקה והכנסה עתידיות. משמע ללימודים האקדמיים יש השפעה על שוק התעסוקה. ככל שלאנשים יש השכלה גבוהה יותר, הם נוטים להשתתף יותר בכוח העבודה. שיעור המובטלים בקרב בעלי תואר ראשון קטן במידה ניכרת משיעורם בקרב אלו שסיימו את לימודיהם עם תום התיכון, ולא המשיכו באקדמיה.

מגמה זו הולכת ומתחזקת בעשרות השנים האחרונות. למרות שמספרם של חסרי תואר אקדמאי ירד מאוד במהלך השנים, הירידה בביקוש להם הייתה חריפה עוד יותר. כתוצאה מכך, שיעור התעסוקה שלהם צנח. למעשה, הקבוצה היחידה שלא ספגה ירידה בשיעורי התעסוקה ב-15 השנים האחרונות היא קבוצת בעלי ההשכלה האקדמית.

יתרה מזו, ככל ששנות ההשכלה עולות, השכר הממוצע גדל. תואר ראשון תורם להכנסה הממוצעת עוד כ-15%, ותואר שני תורם כ-10% נוספים. גם כשעובדים באותן משרות, השכר הממוצע של מי שהשכלתם תואמת את ההשכלה הנדרשת למשרה גבוה באלפי שקלים משכרם של אלה שהשכלתם נמוכה מזו הנדרשת למשרה.

הקשר החזק בין השכלה לבין תעסוקה והכנסה חוצה גבולות של מגדר ולאום. מעניין שהשכלה תורמת לעלייה בשכר בעיקר בקרב עובדים הבאים ממשפחות ומקהילות חלשות מבחינה חברתית-כלכלית. שכרם של עובדים לא אקדמאים בקבוצה זו הוא ביסודו נמוך יותר, ולכן רכישת השכלה גבוהה חשובה להם במיוחד.

מלבד תעסוקה והכנסה, השכלה אקדמית מנבאת עוד הרבה דברים טובים. אנו יודעים, למשל, שככל שרמת ההשכלה של ההורים גבוהה יותר, ההישגים החינוכיים של ילדיהם נוטים להיות גבוהים יותר. השכלה נמוכה קשורה גם למצב בריאותי רע יותר, המושפע כנראה מחשיפה מוגברת לגורמי סיכון ולמתח, מקשיי נגישות לשירותי הבריאות, ומאורח חיים בריא פחות.

הנתונים לא מותירים ספק: רכישת השכלה אקדמית היא מפתח לרווחה כלכלית. לימודים אקדמיים תורמים לאיכות החיים של הפרט וכתוצאה מכך גם לחוסנה הכלכלי של החברה כולה.

הכותב הוא ראש המכללה האקדמית לחינוך ''חמדת הדרום''