איקיוטק: עו"ד נועם קוריס נוקה מכל חשד

הכל על פרשת איקיוטק

עו"ד נועם קוריס , ה' בחשון תש"פ

איקיוטק: עו"ד נועם קוריס נוקה מכל חשד-ערוץ 7
עו"ד נועם קוריס
צילום: יח"צ

פרשת איקיוטק - אשר כללה חקירה משטרתית מתוקשרת, מעצר בית, וועדות בכנסת, ספקולציות, קמפיין תקשורתי גדול ודרמות שונות ומשונות – הסתיימה, כצפוי, בחקיקת חוק חדש, שנקרא חוק איקיוטק ואשר נועד להגן על צרכנים מפני גבייה משפטית ובלתי שירותית של חובות לעסקים.

הפרקליטות מצידה, לאחר 5.5 שנים של חקירה ובדיקה קיבלה במלואה את עמדתו של עו"ד נועם קוריס, והורתה על גניזת הטענות שהופנו לעו"ד קוריס במלואן, כך שעו"ד קוריס נוקה מכל חשד והובהר שפעל ללא רבב.

נזכיר, שלאחר שעו"ד קוריס ייצג בעבר את חברת איקיוטק, הוחזק עו"ד נועם קוריס על תקן חשוד בעניין איקיוטק על אף שטען כל העת שלא ביצע שום עבירה ושלא עשה כל פעולה שלא היה אמור לעשות.

במסגרת הפרשה, ייצג עו"ד קוריס את חברת איקיוטק נגדה עלו טענות שונות בעניין מסע הגבייה המשפטי שערכה, כאשר לכל אורך הדרך התעקש עו"ד קוריס שפעל ללא רבב - כעו"ד שייצג לקוח.

לאחר סיום בחינת החומרים בפרקליטות מחוז תל אביב, הודיעה לאחרונה הפרקליטות שהחליטה לסיים את הבדיקה.

חוק איקיוטק, שבשמו הפורמלי נקרא תיקון מס' 46 בחוק הגנת הצרכן מתשע"ו-2016, קובע סדרת הגנות על הצרכן מפני הליכים משפטיים שעסק עלול לנקוט נגדו. בין היתר נקבע בתיקון כי עסק, הטוען שצרכן לא שילם חיוב במועד שנקבע לכך, חייב תוך שבועיים לכל היותר להוציא הודעת חיוב שתכלול את פירוט החוב בלבד אם ברצונו לחייב את הצרכן בעלויות הגבייה, ובתוך ארבעה חודשים לכל היותר שאם לא כן יהא אסור לעסק לגבות את החוב.

החוק מוסיף כי אסור לעסק לכלול התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים וכי אסור לו לשלוח את פירוט החוב על ידי אחר (למשל עו"ד).

החוק גם קובע, שאם צרכן מבקש בכתב או בעל פה לקבל תיעוד המאשר את קיומה של העסקה שלגביה נשלחה אליו הודעת חוב, ישלח לו העוסק תיעוד כאמור בתוך 14 ימים ממועד הבקשה.

פורסם בעבר גילוי דעת לכך שמלכתחילה מלך היה כאן עירום למדי. אם נפל פגם בהתנהלות עורכי הדין בפרשת איקיוטק, מדוע חוקקו את חוק איקיוטק? זה די ברור כי החוק נוצר בדיעבד, רק מפני שהכל התבצע כדין. עם זאת, בדומה לפרשות אחרות, במשך שבועות עיטרו ידיעות בעיתונים ובמהדורות החדשות אודות מעצרים וחקירות בנושא החברה.

נראה כי בישראל מצויים כל הסקטורים בעיצומן של פרשות וחקירות פליליות. חדשות לבקרים אנו קוראים אודות רבים שנחשדו, שנחקרו, שנעצרו, שהועמדו לדין ושאף הורשעו. עם זאת, נדמה כי מעולם לא קראנו אודות אדם שנגנזה החקירה נגדו, אף כי במקרים רבים חקירות המשטרה אכן נגנזות, ובדיקת הרשויות מלמדת שאין מקום להעמיד לדין או להגיש כתב אישום נגד אותו אדם. הכותרות הן מרובות ולא רק שאינן מתעדכנות - אלא ברוב המקרים ממשיכות להתנוסס בכל חיפוש בגוגל. אנו נחשפים על בסיס יומיומי ללא-מעט כתבות וכותרות באתרי החדשות ובתקשורת בכלל אשר עוסקות במעצרים ובחקירות פליליות - חקירת המשטרה בעניינו של ראש עיר כזה או אחר, מעצר של איש העסקים התורן, חברי הכנסת, השר, ראש הממשלה ואיש העסקים הידוע.

על כן, חשוב להדגיש, כי רבים אינם יודעים: סעיף 25 (א) לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה 1965 קובע, כי אם פורסם באמצעי תקשורת כי נפתחה חקירה פלילית נגד אדם או שהוגש נגדו כתב אישום או שהורשע בעבירה, והתקבלה החלטה לסגור את התיק, לא להגיש כתב אישום או לעכב הליכים, או שזוכה האדם או התקבל ערעורו, לפי הענין (בסעיף זה - החלטה עדכנית), ודרש אותו אדם בכתב מאמצעי התקשורת לפרסם את ההחלטה העדכנית, יפרסם אמצעי התקשורת את ההחלטה העדכנית בתוך זמן סביר מיום קבלת הדרישה; לענין סעיף זה, "הורשע" - לרבות קביעה של בית המשפט שהאדם ביצע עבירה, בלא הרשעה.

תת הסעיף (ב) של אותו סעיף בחוק קובע, כי החלטה עדכנית תפורסם בהבלטה הראויה ובהתחשב, בין השאר, בדרך שבה פורסמה הידיעה שאותה יש לעדכן.

רבים שמו לב שלפני מספר שנים פורסמו בתקשורת ידיעות מרובות בעניין פרשת איקיוטק, חלקן התמקדו דווקא בעורכי הדין שנטלו על עצמם לייצג חברה זו.

החוק בישראל מבצע אמנם הפרדה מלאה בין עורך הדין לבין הלקוח אדרבא, למעשה, כל הרעיון וכל השיטה עוסקים בדיוק בכך שכל אחד זכאי לייצוג עורך דין - בלי קשר למה שביצע או במה שלגביו נחשד.

בעניין פרשת איקיוטק, בחרו רבים בתקשורת, ובעקבותיהם גם חלק מהרשויות, להפנות חשדות נגד עורכי הדין שייצגו את החברה. דברי החקירה והבדיקה של לשכת עורכי הדין בעניינם של עורכי הדין שייצגו את איקיוטק זכו לכותרות רבות.

יחד עם זאת, יש להודות על האמת. טרם פורסמו כתבות המעדכנות את הציבור על כך שדווקא בחינת הטענות ובחינת העובדות לימדו, שעורכי הדין של איקיוטק לא עברו עבירות משמעתיות לפי החלטתה של לשכת עורכי הדין ושל הפרקליטות. כלומר, איש זולת המעורבים אינו יודע כי פרשת איקיוטק נגנזה לאחר בדיקות מקיפות ומעמיקות שנעשו על ידי לשכת עורכי הדין, המשטרה והפרקליטות - תוך שנקבע שעורכי הדין עצמם פעלו בצורה סבירה ומבלי שעברו שום עבירה.

על כל מקרה, עד שאמצעי התקשורת אשר פרסמו את דבר החקירה של לשכת עורכי הדין יוציאו עדכון מתאים על גניזת פרשת איקיוטק בהקשר של עורכי הדין, ואף בהתאם להודעת הפרקליטות, חשוב לעדכן את הציבור. לשכת עורכי הדין קבעה שפרשת איקיוטק נגנזה, וגם הפרקליטות כבר הודיעה שהבדיקה הראתה שלפחות הח"מ לא ביצע שום עבירה.

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי וגישור מאז שנת 2004.