היזם איחר לרוכשים, משרד הבינוי תבע

לראשונה משרד הבינוי תובע יזם שאיחר במסירת דירות אשר נרכשו עבור דיירי הדיור הציבורי

בן שאול , ט' בחשון תש"פ

אתר בנייה, אילוסטרציה
אתר בנייה, אילוסטרציה
צילום: הלל מאיר/TPS

לראשונה, משרד הבינוי תובע יזם שאיחר בעשרה חודשים במסירת דירות שנועדו לדיירי דיור ציבורי.

בימים הקרובים יעביר המשרד לפרקליטות המדינה חומרים להגשת תביעות מול שישה יזמים נוספים. כל הפיצויים שנגבים מהיזמים בגין איחורים, בין שבהליך פשרה ובין שבתביעה, יופנו לקרן הדיור הציבורי.

משרד הבינוי והשיכון משקיע רבות בתחום הדיור הציבורי ורואה בו פרויקט לאומי וחברתי בעל חשיבות עליונה לציבור הישראלי, ומשקיע מאמצים ומשאבים רבים לחיזוק ופיתוח מערך הדיור הציבורי.

בהתאם לכך רכש המשרד בין 2016- 2019 למעלה מ־ 2,500 דירות עבור דיירי הדיור הציבורי, מתוכן כ־ 450 דירות חדשות, המהוות שדרוג משמעותי למלאי הדיור הציבורי ולשירות הניתן לדיירים, הן במיקום הדירות והן באיכותן. מעבר לדירות שנרכשו ישנן 318 דירות שהוקצו לדיור ציבורי במסגרת פרויקט 'מחיר למשתכן' ביישובים שונים ברחבי הארץ.

גם בשיפוץ הדירות ובאכלוסן הושקעו משאבים חסרי תקדים, ונעשתה כברת דרך משמעותית לטובת הדיור הציבורי, ושיפוץ הדירות תוקצב ב־ 2019 בכ־ 140 מיליון ש"ח.

המשרד מעניק סיוע בשכר דירה למעל 170,000 משקי בית בישראל, ביניהם מספר מסלולי סיוע המיועדים לדרי רחוב ולמשפחות שבראשן עומד הורה עצמאי. בנוסף, הוחלט במרץ 2019 כי זכאי הסיוע בשכר דירה יהיו זכאים להגדלה תקציבית בהיקף של 18.6 מיליון ש"ח.

חוק המכר קובע כי מוכר דירה כהגדרתו בחוק, המאחר במסירת הדירה לרשות הקונה, נדרש לשלם פיצויים לקונה החל ביום ה־ 61 לאיחור ועל כל תקופת האיחור החל במועד החוזי למסירת הדירה ועד העמדת הדירה לרשותו.

במסגרת בדיקה אשר בוצעה בשיתוף אגף נכסים של המשרד וממונה חוק המכר, נמצא כי למעלה מ־ 70 אחוז מהדירות החדשות אשר נקנו למאגר הדיור הציבורי, נמסרו באיחור.

בכמה מקרים עד כה, הגיע המשרד לסיכום עם היזמים בגין הפיצויים המגיעים לו, והפיצויים הופנו בחזרה לקרן הדיור הציבורי לטובת רכישת דירות נוספות עבור הדיור הציבורי.

לראשונה, בעקבות חוסר נכונות של מספר יזמים לשלם פיצוי בגין האיחור, פנה משרד הבינוי והשיכון ליחידה לאכיפה אזרחית בפרקליטות המדינה בבקשה להגשת תביעות למימוש זכויות המשרד על פי חוק.

בשבוע שעבר הוגשה תביעה ראשונה על סך של מעל ל־ 100,000 ש"ח נגד חברה אשר איחרה בעשרה חודשים במסירת הדירות לרשות המשרד. בימים הקרובים יעביר המשרד לפרקליטות המדינה חומרים להגשת תביעות מול שישה יזמים נוספים.

ד"ר שאשא־ביטון, שרת הבינוי והשיכון מסרה כי "לא נסכים לכך שמשפחה תמתין עוד יום אחד נוסף מעבר להכרח, בשל איחור מסירה של יזם. אנו עומדים על הבטחת הזכויות של כלל רוכשי הדירות ולשיפור הנורמות הנוהגות בתחום, כך שיזמים יעמדו בלוחות הזמנים להם התחייבו כלפי הרוכש על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בדיירי הדיור הציבורי. בהנחייתי, פועלים אגף נכסים וממונה חוק המכר לעמוד על האינטרסים של המשרד והציבור. נמשיך לפעול עד השגת מלוא הפיצויים המגיעים על פי חוק".

בנימין דרייפוס, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון אמר כי "במסגרת רכישה של דירות לדיור הציבורי, המשרד נחשף לתופעה של שגרה באיחור מסירת דירות לדיירים, ומאידך על כך שדיירים אינם מקבלים את הפיצוי כפי שנקבע בחוק המכר דירות אילולא התערבות בית המשפט. אנו כמשרד נפעל בכל הדרכים החוקיות העומדות לרשותנו כדי לקבל את הפיצוי הקבוע בחוק מקבלנים ונפעל בזמן הקרוב להגברת המודעות של רוכשי הדירות בשוק בכלל, לפיצויים הקיימים בחוק המכר ולזכויותיהם מכוח החוק, כדי שרוכשי דירות יממשו זכויותיהם".