אילוסטרציה
אילוסטרציה צילום: istock

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב קיבל את הבקשה הדחופה שהגישה ההסתדרות והורה לחברת טלדור להקפיא את כל הליכי הפיטורים והשינויים הארגוניים שנקטה כנגד בוחני הנהיגה המועסקים אצלה.

בבקשה שהגישה ההסתדרות הוצגו בפני השופטת דפנה חסון זכריה ראיות המצביעות לכאורה על פעולות בלתי חוקיות של החברה המסרבת להכיר בהתאגדות עובדיה בהסתדרות ולנהל עמה מו"מ, תוך נקיטה בצעדים אשר נועדו לפגוע ולהלך אימים כנגד העובדים ולנסות לסכל את מהלך התאגדותם.

חברת טלדור זכתה במכרז של משרד התחבורה להפעלת מערך בוחני הנהיגה לאחר הפרטת שירותים אלו בשנת 2018. בוחני הנהיגה, שהיו בעבר עובדי מדינה, התאגדו בהסתדרות על מנת לשפר את תנאי העסקתם.

אולם, לטענת ההסתדרות, מרגע שנודע הדבר להנהלת החברה היא דחתה את הודעת היציגות של ההסתדרות, איימה על העובדים המתאגדים ועל חברי הוועד בפיטורים וכל זאת בצורה אלימה וכוחנית, במקום להיכנס עמם למו"מ ענייני ולכבד את רצונם כפי שהחוק מחייב.

על פי הנטען בבקשה שהגישה ההסתדרות, טלדור פעלה באמצעים לא לגיטימיים ובלתי חוקיים תוך ניסיונות לסכל את ההתארגנות ולמוטט אותה. בין היתר, הנהלת החברה זימנה שבעה עובדים אשר חתמו על טפסי ההצטרפות להסתדרות לשימוע מיידי לפני פיטורים, תוך אמתלה ל"צעדי התייעלות". בנוסף לכך שלחה ההנהלה מכתבים לכלל העובדים ובו הזהירה אותם כי אם ינקטו בצעדים ארגוניים יישאו אישית בהשלכות המהלך.

בהחלטתה הורתה כאמור השופטת חסון על טלדור להקפיא את כל הליכי הפיטורים והשינויים הארגוניים שנקטה החל מרגע התאגדות בוחני הנהיגה בהסתדרות המועסקים אצלה, עד לדיון נוסף שיתקיים בהמשך החודש בבית הדין ובכפוף לתוצאותיו. בנוסף קיבלה חסון את בקשת ההסתדרות ואסרה על הנהלת החברה לבצע כל פנייה אל העובדים בנושא ההתאגדות. במקביל, התחייבו העובדים וההסתדרות שלא לנקוט צעדים אירגוניים במהלך תקופה זאת.