למה לא נעצרו בדואים בפרשת נצח יהודה?

לחיילי נצח יהודה העצורים בפרשת התגרה עם הבדואים טענות לפיהן איומי הבדואים הם שהובילו לתגרה. בצה"ל לא מצאו לנכון לעצור איש מהם.

שמעון כהן - ערוץ 7 , י' בחשון תש"פ

חקירתם של חיילי 'נצח יהודה' החשודים בפרשת התגרה עם הבדואים נמשכת.

הם אמנם ממשיכים לטעון לחפותם בפרשה וקובעים שראשיתה של התגרה בהתגרות כלפיהם עד כדי איום מצידם של הבדואים, ולמרות זאת עד כה לא מצא איש בפרקליטות הצבאית לנכון להביא למעצרם או לחקירתם של הבדואים המעורבים בפרשה.

בדיקה שערכנו בצה"ל העלתה כי למרות שמדובר בטענות הדדיות של שני הצדדים המעורבים בפרשה, רק הלוחמים נעצרו, נחקרו והם מועמדים לדין.

הצעירים הבדואים עודם חופשיים על אף שלטענת הלוחמים אלה לא הסתפקו בקללות ובהתגרויות כלפי החיילים, אלא אף איימו על מפקד הכיתה של הלוחמים, בין השאר מילים 'בוא חייל, אני אדקור אותך'.

מאחר ומדובר בטענות הדדיות של הלוחמים כלפי הצעירים הבדואים מול טענות הבדואים כלפי החיילים, ומאחר וקיים חשש לתיאום גרסאות בקרב הצעירים הבדואים שכלפיהם טוענים הלוחמים, סברנו כי נכון היה לעצור אותם לחקירה בה יתבררו טענות הלוחמים, טענות שהן חלק מגרת ההגנה שלהם, ואולם כאמור הסתבר כי איש מהבדואים לא נעצר.

לשאלתנו מה הסיבה לכך השיב דובר צה"ל כי "לא נמצא בסיס ראייתי לחקירה באזהרה של אזרחים שאינם חיילים". האם בכך יש מענה לחובת בירור נסיבות האירוע לאשורן? ספק גדול.

נזכיר כי לחלק מהלוחמים החשודים בפרשה מוצעת עסקת טיעון בה ייכלאו לחמישים יום, אך לפי שעה נראה שהם מסרבים לקבל את ההצעה.