אמילי עמרוסי לכרמל שאמה הכהן: ''עשית כפייה חילונית''