הרב עמאר: להתחזק בשמירת השבת

''לא לפרוץ גדרי השבת, שלא תִפָרֵץ השמירה שהשם שומר עמו ישראל", ביקש רבה של ירושלים.

בן שאול , י"ד בחשון תש"פ

הרב עמאר: להתחזק בשמירת השבת-ערוץ 7
בית בנתיבות שנפגע מרקטה
דוברות המשטרה

על רקע המצב הביטחוני הורה הראשון לציון ורבה הספרדי של ירושלים הרב שלמה עמאר להתחזק בשמירת השבת.

"מאז ומעולם נהוג בכל עם ישראל, שבכל עת צרה וצוקה, מתקהלים לתפלה ולצדקה, ולהתבוננות וחיפוש במעשינו, ויזעקו אל ה' בצר להם",כתב במכתבו לשומעי לקחו.

"והן עתה אויבי ישראל מתפרצים בכל אתר ואתר, ופוערים פיהם באיומים, ועושים מעשים רעים וקשים, ומטרתם ידועה ומפורסמת, "אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל" ח"ו".

"זה העת לקום ולהתעודד ולקיים בנפשנו מאמר המשורר הקדוש רבי שלמה אלקבץ ע"ה, "התנערי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך עמי". ואין לנו בגדי פאר יותר משמירת "שבת המלכה", ומילים אלו כתב המשורר בשיר-השבת, "לכה דודי לקראת שבת, פני שבת נקבלה".

בהמשך קרא להתחזק בשמירת השבת. "ונא בבקשה מאישי הצבור ראשי הערים ומנהיגיהם, נא יהמו רחמיכם, על כלל ישראל ואתם בכלל, ולא לפרוץ גדרי השבת, שלא תִפָרֵץ השמירה שהשם שומר עמו ישראל, "כי אשמרה שבת אל ישמרני". ונפיל תחינתנו לפני ה' על חיילנו ועל כל יהודי מעם ישראל, ו"שומר ישראל ישמור שארית ישראל, ואל יאבד ישראל, האומרים בכל יום שמע ישראל".