נרצחי הפיגוע בברקן
נרצחי הפיגוע בברקןפייסבוק

בית המשפט הצבאי שומרון בסאלאם גזר היום (ג') על אם המחבל מברקן 18 חודשי מאסר בפועל, תשלום קנס בסכום 5,000 ש"ח וכן תשלום פיצויים למשפחות הנפגעים בסך 40,000 ש"ח.

אמו של המחבל מברקן הורשעה באי מניעת הפיגוע באזור התעשייה ברקן בו נרצחו קים לבנגרונד הי"ד וזיו חג'בי הי"ד, וזאת למרות שידעה על כוונותיו של בנה.

בדיון אמרה נשיאת בית המשפט הצבאי כי ישנה חשיבות רבה לדיווחי בני משפחה על כוונות קרוביהם לבצע פיגוע, "הנאשמת חשדה באופן ממשי וסובייקטיבי כי בנה יבצע פיגוע, ולא פעלה בצורה הנדרשת בדין על מנת למנוע את הפיגוע המתוכנן".

נזכיר כי בהרשעה עצמה כתבה הנשיאה כי "ערך חיי אדם גובר במקרה כזה על קשרי המשפחה".

עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו, המלווה את משפחות לבנגרונד וחג'בי מסר, "גזר הדין חוטא למה שקבעה ערכאת הערעור במשפטו של אח המחבל, שיש להחמיר בענישה. אח המחבל שהורשע בעבירה פחותה בהרבה מעבירת 'אי מניעת פיגוע' קיבל בערעור עונש מאסר של שנתיים בפועל. אנו נבקש שהתביעה הצבאית תערער על קולת העונש, ותבקש להכפיל ולשלש את הענישה".

בדיון הרשעת אם המחבל מברקן באי מניעת הפיגוע ציטטה נשיאת ביהמ"ש הצבאי ממאמרו של פרופ' קרמינצר "במציאות שבה טרור המתאבדים איננו חיזיון נדיר, קשה להניח כי הפסיקה היתה מוכנה לפטור מאחריות פלילית אדם (לרבות קרוב משפחה) שחשד בדבר מזימה לבצע פיגוע התאבדות, נמנע מלברר את החשד וגם נמנע מלדווח אודותיו. האם ערך החיים של הקורבנות אינו עולה עשרות מונים על חירות הפעולה, על אי הנוחות ועל הקושי הנפשי של החושד?".

בהמשך הסבירה הנשיאה, "לא ניתן לטעמי להסתפק במעשה מן הפה ולחוץ אשר אין בכוחו למנוע את העבירה המתוכננת. נדרש מעשה בעל פוטנציאל ממשי למנוע את העבירה, וצריך שמעשה זה יהיה חיצוני למתכנן העבירה, הווה אומר אין די בניסיון לשכנע את מבצע העבירה המיועד לחדול ממעשיו או באזהרתו".

בסוף החלטתה כתבה הנשיאה "מעשיה של הנאשמת אשר הזהירה את בנה ודווחה לאב לא היה להם כוח ממשי למנוע ממי שנחוש לאבד את חייו תוך כדי פגיעה בישראליים ומחזיק בידו נשק מלבצע את זממו. זאת עוד, הנאשמת לא ביקשה מהאב לקחת את נשקו של הבן או לדווח עליו, ולא בדקה עימו מה עשה בעניין.. לא היה במעשיה באופן סביר כדי למנוע את ההוצאה לפועל של מזימת בנה, ועל כן יש להרשיעה בעבירה המיוחסת לה".

נזכיר כי אם המחבל שביצע את הפיגוע בברקן, בו נרצחו קים לבנגרונד יחזקאל וזיו חג'בי, הואשמה בכך שידעה על כוונותיו של בנה לבצע פיגוע ולא עצרה בעדו. האם שמעה את בנה מבצע ירי סמוך לביתם, ובהמשך אף אמר לה כי מאס בחייו ובכוונתו להפוך לשאהיד. המחבל הזהיר את אימו כי בעקבות כך הצבא עלול לחפש בביתם, והאם עדכנה את בעלה. כמו כן, ניסתה האם להזהיר את בנה, אך לא מסרה הודעה לגורם כלשהו ולא פעלה באופן סביר אחר למניעת הרצח. כאמור, היום הורשעה אם המחבל מברקן באי מניעת עבירה.