מינויים חדשים בות"ת

החברים החדשים בות"ת הם פרופ' מונא מארון (אוניברסיטת חיפה) ופרופ' שמגר בן-אליהו (אוניברסיטת תל אביב).

ערוץ 7 , י"ד בחשון תש"פ

יו"ר המל"ג השר רפי פרץ
יו"ר המל"ג השר רפי פרץ
דוברות מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

מליאת המועצה להשכלה גבוהה אישרה היום (שלישי) את מינוים של שני חברים חדשים בוועדה לתכנות ולתקצוב (ות"ת).

החברים החדשים בות"ת הם פרופ' מונא מארון (אוניברסיטת חיפה) ופרופ' שמגר בן-אליהו (אוניברסיטת תל אביב).

פרופ׳ מונא מארון, פרופסור לפסיכולוגיה, עוסקת בחקר המוח, נוירוביולוגיה של למידה וזיכרון וחקר רגשות. פרופ' מארון שימשה כחברת ות"ת בשלוש השנים האחרונות וכעת תוארך כהונתה בוועדה בשלוש שנים נוספות.

פרופ׳ בן-אליהו חוקר בתחום הביו־פסיכולוגיה והנוירו־אימונולוגיה של סרטן באוניברסיטת תל אביב.\

שר החינוך ויו״ר המל"ג, הרב רפי פרץ בירך את פרופ' מארון ופרופ' בן-אליהו ואמר: "דווקא ביום כזה בו חלק נכבד מאזרחי ישראל נמצאים תחת מתקפה, חשוב שנמשיך את שגרת העשייה שלנו ככל האפשר. המצוינות האקדמית מהווה חלק אסטרטגי בביטחון ישראל. באיומים הקיימים על מדינת ישראל, העליונות המדעית שלנו מאפשרת לנו להתמודד בצורה מיטבית".

עוד הוסיף השר: "הערכים והרצון להיטיב צריכים להיות חלק מהותי ממערכת ההשכלה הגבוהה, וכמובן, צמצום הפערים מול הפריפריה עומדים בראש סדר העדיפויות שלנו. אני מברך את פרופ׳ בן-אליהו על המינוי ופרופ׳ מונא מרון על הארכת הכהונה, אני בטוח שיעשו ככל שיוכלו למען פיתוח וקידום ההשכלה הגבוהה בישראל".

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ וסיו"ר מל"ג פרופ' אדו פרלמן בירכו את פרופ' מארון ופרופ' בן אליהו ואיחלו להם הצלחה רבה בתפקידם כחברי ות"ת.

נציין כי הכוונה למנות את פרופ' בן אליהו לחבר ות"ת במקומה של פרופ' רבקה כרמי פורסמה בערוץ 7 בשבוע שעבר.

על פי הדיווח, שמו של הפרופ' הועלה על ידי נציגי האוניברסיטה והתברר כי הוא אינו צפוי לתקוע מהלכים הקשורים לאוניברסיטת אריאל, כפי שעשו בעבר נציגים מטעם האקדמיה, צעד ששר החינוך מעוניין למנוע.

בן אליהו נחשב מוסכם על כל הצדדים המעורבים, הן על ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) והן על יו"ר המל"ג שר החינוך הרב רפי פרץ, לאחר שזכה להמלצות חמות.