תשריפת פסולת אלקטרונית. ארכיוןיעוד השריפה ממושב שקף
תשריפת פסולת אלקטרונית. ארכיוןיעוד השריפה ממושב שקף צילום: חנה אור חן

בג"ץ הפנה את 'הפורום לישראל ירוקה' לבית המשפט לעניינים מנהליים בכדי לדון בעתירתם נגד המשרד להגנת הסביבה ותאגיד 'אקומיוניטי', בנוגע למחזור ושריפת פסולת אלקטרונית מעבר לקו הירוק.

השופט הנדל, אשר כתב את ההחלטה, ציין כי לנוכח סמכותו של בית המשפט המחוזי כבית משפט לעניינים מנהליים לעסוק בסוגייה, "דין העתירה במתכונתה הנוכחית להידחות".

העתירה הוגשה כנגד המשרד להגנת הסביבה ותאגיד המחזור אקומיוניטי בגין העברת פסולת אלקטרונית לשריפה מעבר לקו הירוק, תוך גרימת מפגעים סביבתיים קשים.

פסק הדין, שניתן לפני כשבוע, מסתמך בין השאר על העובדה כי "הרשויות בוחנות את הצעדים שראוי וניתן לנקוט בעקבות תלונות הפורום – לרבות בנוגע להכרה באקומיוניטי".

לדברי השופט ניל הנדל, העתירה התוקפת את החלטת המשרד להגנת הסביבה להמשיך את הרישיון לתאגיד מצויה בסמכות מקבילה של בג"ץ ובית המשפט לעניינים מנהליים, אך לאור אופייה הנקודתי של הסוגייה הפנה השופט הנדל את 'הפורום' לבית המשפט לעניינים מנהליים.

בכדי לאפשר את הגשת העתירה לבית הדין המנהלי דחה בג"ץ באופן טכני את העתירה, אך קבע כי "מובן כי אין בדברים כדי לחסום את שערי הערכאה המתאימה בפני העותרים".

עוד הוסיף השופט הנדל התייחסות לשינויים שעל הרשויות לבצע בנידון "חזקה על הרשויות כי יפעלו במשנה מרץ, תוך מיצוי מרבי של משאביהן, כדי להפחית את הסיכון הנשקף מפסולת הציוד האלקטרוני וכדי להגן על הסביבה, ועל בריאותם ואיכות חייהם של בני האדם המשתלבים בה".

מ'הפורום לישראל ירוקה' נמסר כי בכוונתם לפעול בהתאם להחלטת בית המשפט העליון, להגיש עתירה לבית הדין המנהלי בנושא שריפת הפסולת האלקטרונית המגיעה מישראל לשטחי יו"ש, ולהמשיך ולעקוב אחרי הביצוע בפועל של צעדי האכיפה של המשרד להגנת הסביבה בנושא.

גלעד אך מנכ"ל 'הפורום לישראל ירוקה' מסר "בעקבות פסיקת בית המשפט העליון שהפנה אותנו להגיש את העתירה בבית המשפט המנהלי, נגיש את העתירה נגד שריפת הפסולת האלקטרונית ומחזורה בקרוב, כדי שרשויות האכיפה והמשרד להגנת הסביבה יידרשו לנושא החשוב".