אושרה תכנית ההרצה לאסדת לוויתן

המשרד לאיכות הסביבה אישר את התכנית לאחר שהאסדה קיבלה את כל ההיתרים המתבקשים על פי החוק.

ערוץ 7 , כ' בחשון תש"פ

אסדת הגז המיועדת למאגר לוויתן
אסדת הגז המיועדת למאגר לוויתן
צילום: יח"צ נובל אנרג'י

המשרד להגנת הסביבה אישר הערב (שני) את תוכנית ההרצה לאסדת לוויתן, שתהיה מוגבלת בזמן.

עבור הפעילויות באסדה בתקופה זו ניתנו הנחיות ודרישות נפרדות במסגרת תוכנית שהוגשה לבחינה ולאישור הממונה, כחלק מתנאי היתר הפליטה וכתנאי לתחילת תקופת ההרצה.

בתחילת החודש עדכן המשרד להגנת הסביבה כי הושלם ונכנס לתוקף היתר הפליטה לאסדת לוויתן, המופעלת על-ידי חברת נובל אנרג'י מדיטרניאן לימיטד, בהתאם להוראות חוק אוויר נקי.

היתר הפליטה מציב תנאים ומגבלות מחמירים על הפליטות לאוויר, במטרה להביא לצמצום ומניעה של זיהום האוויר, לשם הגנה על חיי אדם ובריאותם.

בהמשך לכך, טרם הפעלתה המסחרית של אסדת לוויתן, מבוצעת פעולת הרצה לאסדה, כמקובל בעת הפעלת מתקן חדש.

המשרד יבצע פיקוח, ניטור ובקרה הדוקים במהלך תקופת ההרצה, שתימשך כחודשיים.